Operating Company Sample Clauses

Operating Company. Each Credit Party is “an entity that is primarily engaged, directly or through a majority owned subsidiary or subsidiaries, in the production or sale of a product or service other than the investment of capital” within the meaning of the U.S. Department of Labor plan asset regulations, 29 C.F. R. §2510.3 101. None of the Credit Parties is a “passive business” as defined in the SBA Regulations.
Operating Company. At the time the Company issues any Investment Units, the Company shall be an "operating company" as defined in United States Department of Labor Regulation section 2510.3-101(c) issued under the United States Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended ("ERISA"), and the Company shall at all times thereafter conduct its activities so that it will continue to qualify as such an "operating company." As a result, pursuant to United States Department of Labor Regulation section 2510.3-101(a)(2)(i), at no time shall the assets of the Company constitute the assets of any Investor or shareholder of the Company for purposes of Title I of ERISA or Section 4975 of the United States Internal Revenue Code of 1986 (the "Code").
Operating Company. The Company is "an entity that is primarily engaged, directly or through a majority owned subsidiary or subsidiaries, in the production or sale of a product or service other than the investment of capital" within the meaning of the U.S. Department of Labor plan asset regulations, 29 C.F.R. § 2510.3-101.
Operating Company. The Company is an “operating company” within the meaning of Section 22062(b)(2) of the California Financial Code in that (A) it primarily engages, wholly or substantially, directly or indirectly through a majority owned subsidiary or subsidiaries, in the production or sale, or the research or development, of a product or service other than the investment of capital, (B) it is not an individual or sole proprietorship, (C) it is not an entity with no specific business plan or purpose and its business plan is not to engage in a merger or acquisition with an unidentified company or companies or other entity or person, and (D) it intends to use the proceeds from the sale of the Notes and Warrants extended to it solely for the operation of the Company’s business and uses other than personal, family, or household purposes. The Company’s board of directors, in the exercise of its fiduciary duties, has approved the sale of the Notes based upon a reasonable belief that the loans represented by the Notes are appropriate for the Company after reasonable inquiry concerning the Company’s financing objectives and financial situation.
Operating Company. İlkin kəşfiyyat dövründə və Əsas kəşfiyyat dövründə və ilk İşlənmə proqramı XXXXX tərəfindən təsdiq edilənə qədər BP və ya BP-nin Ortaq şirkəti Əməliyyat şirkəti qismində fəaliyyət göstərəcək və Qüvvəyəminmə tarixindən sonra bu Sazişin müddəalarına uyğun olaraq əməliyyatlara başlamağa hazır olacaqdır. BP or an Affiliate of BP shall act as the Operating Company during the Initial Exploration Period and the Main Exploration Period and before SOCAR’s approval of the first Development Programme, and shall be ready to commence operations in accordance with the terms of this Agreement after the Effective Date. İlk İşlənmə proqramı təsdiq edildikdən sonra, xxxxx Əsas kəşfiyyat dövrünün başa çatmasından tez olmayaraq, BP və ONŞ (və ya onların istənilən Ortaq şirkətləri) onlara bərabər paylarda məxsus olacaq qeyri-kommersiya birgə Əməliyyat şirkəti yaradırlar. Upon approval of the first Development Programme, but not before the completion of the Main Exploration Period, BP and SOA shall establish a non profit joint Operating Company equally owned by BP and SOA (or any of their Affiliates). Əməliyyat şirkətinin Podratçı tərəflərdən ezam olunan, Azərbaycan vətəndaşlarından və xarici əməkdaşlardan ibarət xxxx, Əməliyyat şirkətinin rəhbərliyi altında vahid struktur kimi çalışan işçi heyəti olacaqdır. The Operating Company shall employ personnel seconded from the Contractor Parties, expatriate personnel and Azerbaijani citizens who shall work as an integrated team under the management of the Operating Company. Əməliyyat şirkəti Azərbaycan Respublikasından kənarda təsis edilə və ya yaradıla bilər, xxxxx Azərbaycan Respublikasında iş aparmaq üçün Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeydə alınmalıdır. The Operating Company may be incorporated or created outside of the Republic of Azerbaijan but shall be registered to do business in the Republic of Azerbaijan in accordance with Azerbaijan law. Podratçı ARDNŞ-nin qabaqcadan verdiyi razılığı ilə və Qüvvəyəminmə tarixindən dərhal sonra Podratçı tərəflərin bağlayacağı birgə əməliyyat sazişində (“Birgə əməliyyat sazişi”) nəzərdə tutulan qaydada və hallarda, yazılı şəkildə digər Əməliyyat şirkəti təyin etməklə Əməliyyat şirkətini (o cümlədən birgə Əməliyyat şirkətini) vaxtaşırı dəyişdirmək xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx, xxxx edən Əməliyyat şirkəti Podratçı tərəflərdən birinin Ortaq şirkəti olsun. Hər hansı belə əvəzetmə üçün çəkilən məsrəflərin Əvəzi ödənilmir. Podratçı tərəflər əvvəlki Əməliyyat şirkətinin vəzifələrinin ...
Operating Company. The Operating Company owns, directly or indirectly, 100% of the membership interests, general partner interest or limited partner interests, as applicable, in each of the Delaware LLC Subsidiaries; such equity interests have been duly authorized and validly issued in accordance with the Organizational Documents of each of the Delaware LLC Subsidiaries and are fully paid (to the extent required under such Organizational Documents) and non-assessable (except as such non-assessability may be affected by Sections 18-303, 18-607 and 18-804 of the Delaware LLC Act); and the Operating Company owns, directly or indirectly, such equity interests free and clear of all Liens in respect of which a financing statement under the Uniform Commercial Code of the State of Delaware naming the Operating Company as debtor is on file in the office of the Secretary of State of the State of Delaware except for (A) those Liens securing obligations under the Credit Agreement, (B) restrictions on transfer under such Organizational Documents, (C) those described or contained in the Disclosure Package or the Prospectus or (D) those created by or arising under the Delaware LLC Act;
Operating Company. Immediately following each Closing, the ----------------- Corporation will be primarily engaged in the production or sale of a product or service other than the investment of capital within the meaning of Department of Labor Regulation Sections 2510.3-101(c), (d) or (e).
Operating Company. 18.1 Subject only to any requirement under Azerbaijan Law that any Operating Company register to conduct business within the Territory, the MEP Participants shall have the right to establish, own and control one or more Operating Companies, and/or appoint or select one or more Operating Companies, that have been organised in any jurisdiction, whether inside or outside the Territory. The MEP Participants shall have the right to appoint jointly any Operating Company (i) to enforce on behalf of the MEP Participants any or all obligations of the State Authorities under any Project Agreement and (ii) to exercise on behalf of the MEP Participants any or all rights of the MEP Participants arising under any Project Agreement. To the extent authorised by the MEP Participants, any and all Operating Companies may act as the MEP Participants’ agent or independent contractor, as the MEP Participants may indicate, in respect of any and all Project Activities.
Operating Company. As of the date hereof, the authorized capital stock of Operating Company consists solely of 1,000 shares of common stock, of which 1,000 are issued and outstanding. The Company is the sole stockholder of Operating Company. Since its incorporation, Operating Company was not engaged in any activities other than in connection with or as contemplated by this Agreement, the Asset Drop Down, the Merger and the Recapitalization or in connection with arranging any financing required to consummate the transaction contemplated hereby.
Operating Company. A) Upon formation of the Operating Company, as aforesaid, the Parties shall meet to allocate duties and responsibilities between the Operating Company and the Operator. To the extent that the Operator's duties and responsibilities under this Agreement are assumed by the Operating Company, the Operator shall be released from any further responsibility and liability therefor.