Prevailing Language Sample Clauses

Prevailing Language. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail.
AutoNDA by SimpleDocs
Prevailing Language. 18.5 Rozhodná jazyková verze. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze.
Prevailing Language. Should this document be executed in two languages, the English version of this Memorandum of Understanding represents the understanding of both Parties. Any other version is provided as a translation. In the event of conflict between the two versions, the English version will prevail.
Prevailing Language. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. 18.6 Survival The terms of this Agreement that contain obligations or rights that extend beyond the completion of the Study shall survive termination or completion of this Agreement, even if not expressly stated herein. 18.7
Prevailing Language. The English language version of this Agreement shall be controlling in all respects and shall prevail in case of any inconsistencies with translated versions, if any.
Prevailing Language. This Agreement may be executed in multiple counterparts in the English language, each of which shall be deemed an original but which, taken together, shall constitute one and the same instrument. Should any conflict arise between the English language version of this Agreement and any translation hereof, the English language version shall be controlling.
Prevailing Language. This Agreement is made in English and Russian. In case of discrepancies between the two versions, the Russian version shall prevail. 17.2
AutoNDA by SimpleDocs
Prevailing Language. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. 18.6 Survival The terms of this Agreement that contain obligations or rights that extend beyond the completion of the Study by its nature or as expressly stated herein shall survive termination or completion of this Agreement. THIS SECTION IS INTENTIONALLY LEFT BLANK Zadavatele. V případě, že Zadavatel ukončí spolupráci mezi Zadavatelem a XXXXX xx xxxx Xxxxxx, xxxx XXXXX xx xxxxxxx žádosti Zadavatele převést tuto Smlouvu na Zadavatele nebo jakoukoli třetí stranu zvolenou Zadavatelem. Zdravotnické zařízení tímto souhlasí s takovým postoupením. Zdravotnickému zařízení bude takové postoupení či převod oznámeno bez zbytečného odkladu Zadavatelem. V případě takového postoupení této Smlouvy nebude IQVIA odpovídat za jakékoli závazky či odpovědnost za škodu podle této Smlouvy, jež vzniknou po datu postoupení, pokud takové závazky a/nebo odpovědnost za škodu nevzniknou v důsledku nedbalého jednání nebo vědomého porušení povinnosti nebo předchozího porušení Smlouvy na straně společnosti IQVIA. 18.4 Rozhodné právo Tato Smlouva bude vykládána a vymáhána v souladu s právním řádem České republiky. 18.5 Rozhodná jazyková verze Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze. 18.6 Přetrvávající platnost Podmínky této Smlouvy, jež obsahují práva a povinnosti, jež svojí povahou nebo jak je výslovně uvedeno v této Smlouvě překračují okamžik dokončení Studie, zůstanou závazné i v případě ukončení či vypršení platnosti této Smlouvy. TATO ČÁST JE ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ ACKNOWLEDGED AND AGREED BY IQVIA RDS Czech Republic s.r.o. By: Title: Signature: Date: ACKNOWLEDGED AND AGREED BY Fakultní nemocnice Olomouc By: Title: Signature: Date: Signed by Ferring Pharmaceuticals A/S By: Title: Signature: Date: Signed by Ferring Pharmaceuticals A/S By: Title: Signature: Date: Investigator’s Statement I, , Investigator of this Study, hereby confirm, that I was informed about the Protocol and all documents provided by Sponsor and IQVIA for the Study performance. I was informed about the contract between the Sponsor, IQVIA and Fakultní nemocnice Olomouc and I will act in accordance with obligations listed in this Agreement and in the separate Agreement signed between IQVIA, Sponsor and myself, and obligations arising to Investigator from Good Clinical Practice. Na důkaz souhlasu...
Prevailing Language. The English language version of this Agreement shall be controlling in all respects and shall prevail in case of any inconsistencies with translated versions, if any. Any other language versions of this Agreement are provided for convenience only. Guardian acknowledges that this Agreement contains, among other provisions, the following contractual terms: an assumption of risk, a covenant not to xxx, a release of the Guardian and Minor’s claims, and indemnification obligations. Guardian represents that Participant is under 18 years of age and that Guardian is fully competent and authorized to sign this Agreement on Participant’s behalf. Guardian gives permission for Participant to engage in the Activity. In consideration for UVU permitting Participant to engage in the Activity, Guardian, for Participant, and for their respective heirs, personal representatives, and assigns, agrees as follows:
Prevailing Language. If any of the terms or conditions set forth within this Agreement were to be translated into a language other than English, then the English version will be controlling in all respects and will prevail in the event of discrepancies and/or inconsistencies between the English and translated versions, if any. Client hereby agrees that under no circumstances shall the Company be responsible for any damage or loss caused by any error, inaccuracy, misunderstanding, or misspelling resulting from or related to translations of this Agreement.
Time is Money Join Law Insider Premium to draft better contracts faster.