Prevailing Language Sample Clauses

Prevailing Language. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail.
Prevailing Language. 18.5 Rozhodná jazyková verze The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze.
Prevailing Language. Should this document be executed in two languages, the English version of this Memorandum of Understanding represents the understanding of both Parties. Any other version is provided as a translation. In the event of conflict between the two versions, the English version will prevail.
Prevailing Language. The English language version of this Agreement shall be controlling in all respects and shall prevail in case of any inconsistencies with translated versions, if any. Any other language versions of this Agreement are provided for convenience only. Guardian acknowledges that this Agreement contains, among other provisions, the following contractual terms: an assumption of risk, a covenant not to xxx, a release of the Guardian and Minor’s claims, and indemnification obligations. Guardian represents that Participant is under 18 years of age and that Guardian is fully competent and authorized to sign this Agreement on Participant’s behalf. Guardian gives permission for Participant to engage in the Activity. In consideration for UVU permitting Participant to engage in the Activity, Guardian, for Participant, and for their respective heirs, personal representatives, and assigns, agrees as follows:
Prevailing Language. This Agreement may be executed in multiple counterparts in the English language, each of which shall be deemed an original but which, taken together, shall constitute one and the same instrument. Should any conflict arise between the English language version of this Agreement and any translation hereof, the English language version shall be controlling.
Prevailing Language. This Agreement is made in English and Russian. In case of discrepancies between the two versions, the Russian version shall prevail. 17.2
Prevailing Language. In case of any discrepancies between the English version and Slovak version, the Slovak version of the Agreement shall prevail and govern. riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky bez ohľadu na prípadné princípy výberu práva. Zmluvné strany týmto súhlasia, že riešenie prípadných sporov, ktoré nie sú vyriešené zmierlivo, budú riešené príslušným súdom v Slovenskej republike
Prevailing Language. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. 18.6 Survival The terms of this Agreement that contain obligations or rights that extend beyond the completion of the Study by its nature or as expressly stated herein shall survive termination or completion of this Agreement. THIS SECTION IS INTENTIONALLY LEFT BLANK a bude k jejich prospěchu. Místo provádění klinického hodnocení nepostoupí ani nepřevede jakákoli práva či závazky z této Smlouvy bez předchozího písemného schválení Zadavatele. V případě, že Zadavatel ukončí spolupráci mezi Zadavatelem a XXXXX xx xxxx Xxxxxx, xxxx XXXXX xx xxxxxxx žádosti Zadavatele převést tuto Smlouvu na Zadavatele nebo jakoukoli třetí stranu zvolenou Zadavatelem. Místo provedení klinického hodnocení tímto souhlasí s takovým postoupením. Místu provedení klinického hodnocení bude takové postoupení či převod oznámeno Zadavatelem bez zbytečného odkladu. V případě takového postoupení této Smlouvy nebude IQVIA odpovídat za jakékoli závazky či odpovědnost za škodu podle této Smlouvy, jež vzniknou po datu postoupení, pokud takové závazky a/nebo odpovědnost za škodu nevzniknou v důsledku nedbalého jednání nebo vědomého porušení povinnosti nebo předchozího porušení Smlouvy na straně společnosti IQVIA. 18.4 Rozhodné právo Tato Smlouva bude vykládána a vymáhána v souladu s právním řádem České republiky. Jakékoli spory, neshody nebo nároky vzniklé na základě této smlouvy nebo ve spojitostí s ní, které není možné urovnat vzájemnou dohodou smluvních stran, budou řešeny prostřednictvím příslušného soudu České republiky. 18.5 Rozhodná jazyková verze Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze. 18.6 Přetrvávající platnost Podmínky této Smlouvy, jež obsahují práva a povinnosti, jež svojí povahou nebo jak je výslovně uvedeno v této Smlouvě překračují okamžik dokončení Studie, zůstanou závazné i v případě ukončení či vypršení platnosti této Smlouvy. TATO ČÁST JE ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ ACKNOWLEDGED AND AGREED BY IQVIA RDS Czech Republic s.r.o. By: Title: Signature: Date: ACKNOWLEDGED AND AGREED BY Fakultní nemocnice Ostrava By: XXXx. Xxxxx Xxxxxxx Title: Vice-Director for Medical Treatment Signature: Date: ACKNOWLEDGED AND AGREED BY THE INVESTIGATOR Name: XXXx. Xxxxxxxx Xxxxx Signature: Date: SIGNED BY Ferring Pharmaceuticals A/S By: Title: Signature: Date: SIGNED BY Ferring Ph...
Prevailing Language. In the event of a conflict between the English version and the Norwegian version, the English version shall prevail. 15.2