Prevailing Language Sample Clauses

Prevailing Language. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail.
Prevailing Language. 18.5 Rozhodná jazyková verze The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze.
Prevailing Language. Should this document be executed in two languages, the English version of this Memorandum of Understanding represents the understanding of both Parties. Any other version is provided as a translation. In the event of conflict between the two versions, the English version will prevail.
Prevailing Language. This Agreement may be executed in multiple counterparts in the English language, each of which shall be deemed an original but which, taken together, shall constitute one and the same instrument. Should any conflict arise between the English language version of this Agreement and any translation hereof, the English language version shall be controlling.
Prevailing Language. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. 18.6 Survival The terms of this Agreement that contain obligations or rights that extend beyond the completion of the Study shall survive termination or completion of this Agreement, even if not expressly stated herein. THIS SECTION IS INTENTIONALLY LEFT BLANK Na základě žádosti Zadavatele, IQVIA je oprávněn převést tuto Smlouvu na Zadavatele nebo jakoukoli třetí stranu, a IQVIA nebude odpovědný za jakékoli závazky či odpovědnosti dle této Smlouvy, jež vyplynou po datu převodu a Zdravotnické zařízení tímto souhlasí s takovým postoupením. Zdravotnickému zařízení bude takové postoupení či převod oznámeno bez zbytečného odkladu nabyvatelem. 18.4 Rozhodné právo Tato Smlouva bude vykládána a vymáhána v souladu s právním řádem České republiky. 18.5 Rozhodná jazyková verze Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze. 18.6 Přetrvávající platnost Podmínky této Smlouvy, jež obsahují práva a povinnosti, jež svojí povahou překračují okamžik dokončení Studie, zůstanou závazné i v případě ukončení či vypršení platnosti této Smouvy, a to i v případě, že tak není v této Smlouvě výslovně uvedeno. TATO ČÁST JE ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ ACKNOWLEDGED AND AGREED BY IQVIA RDS Czech Republic s.r.o. By: Title: Signature: Date: ACKNOWLEDGED AND AGREED BY Krajská zdravotní, a.s. By: Title: Signature: Date: Signed by IQVIA RDS Czech Republic s.r.o., under a Power of Attorney dated 24 April 2018, in the name of AnaptysBio Inc. By: Title: Signature Date: Attachments: Attachment ABudget and payment schedule NA DŮKAZ SOUHLASU PŘIPOJUJE SVŮJ PODPIS OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE IQVIA RDS Czech Republic s.r.o. Jméno: Funkce: Podpis: Datum: NA DŮKAZ SOUHLASU PŘIPOJUJE SVŮJ PODPIS OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE Krajské zdravotní, a.s. Jméno: Funkce: Podpis: Datum: Podepsáno IQVIA RDS Czech Republic s.r.o., na základě Plné moci vystavené dne 24. dubna 2018, jménem AnaptysBio Inc. Jméno: Funkce: Podpis Datum: Přílohy: Příloha A – Rozpočet a platební přehled ATTACHMENT A PŘÍLOHA A
Prevailing Language. This Agreement is made in English and Russian. In case of discrepancies between the two versions, the Russian version shall prevail. 17.2
Prevailing Language. This Agreement was drafted both in Finnish and in English, but in the case of any discrepancies between the languages, the Finnish language version shall prevail.
Prevailing Language. The English language version of this Agreement shall be controlling in all respects and shall prevail in case of any inconsistencies with translated versions, if any. Any other language versions of this Agreement are provided for convenience only. Guardian acknowledges that this Agreement contains, among other provisions, the following contractual terms: an assumption of risk, a covenant not to sue, a release of the Guardian and Minor’s claims, and indemnification obligations. Guardian represents that Participant is under 18 years of age and that Guardian is fully competent and authorized to sign this Agreement on Participant’s behalf. Guardian gives permission for Participant to engage in the Activity. In consideration for UVU permitting Participant to engage in the Activity, Guardian, for Participant, and for their respective heirs, personal representatives, and assigns, agrees as follows:
Prevailing Language. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. 18.6 Survival The terms of this Agreement that contain obligations or rights that extend beyond the completion of the Study shall survive termination or completion of this Agreement, even if not expressly stated herein. 18.7