Common use of Prevailing Language Clause in Contracts

Prevailing Language. 18.5 Rozhodná jazyková verze The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze.

Appears in 4 contracts

Samples: Trial Agreement, Trial Agreement, Trial Agreement, smlouvy.gov.cz

Prevailing Language. 18.5 Rozhodná jazyková verze verze. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze.

Appears in 3 contracts

Samples: Clinical Trial Agreement, Clinical Trial Agreement, Trial Agreement

Prevailing Language. 18.5 19.5 Rozhodná jazyková verze The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze.

Appears in 2 contracts

Samples: Clinical Trial Agreement, Trial Agreement

Prevailing Language. 18.5 Rozhodná jazyková verze The Agreement is drawn up in English and in Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze.

Appears in 1 contract

Samples: Trial Agreement Smlouva O Klinickém Hodnocení

Prevailing Language. 18.5 18.6 Rozhodná jazyková verze verze. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze.

Appears in 1 contract

Samples: Trial Agreement

Prevailing Language. 18.5 17.5 Rozhodná jazyková verze The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute dispute, Czech language version shall prevail. Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze.

Appears in 1 contract

Samples: Clinical Trial Agreement

Prevailing Language. 18.5 Rozhodná jazyková verze The This Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute dispute, Czech language version shall prevail. 16. Rozhodná jazyková verze. Tato Smlouva smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém zněníjazyce. V případě jakéhokoli rozporu jakýchkoli rozporů bude rozhodující česká jazyková verze.

Appears in 1 contract

Samples: Participating Site Agreement

Prevailing Language. 18.5 Rozhodná jazyková verze verze. The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute dispute, Czech language version shall prevail. Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze.

Appears in 1 contract

Samples: Clinical Trial Agreement

Prevailing Language. 18.5 Rozhodná 17.5 R ozhodná jazyková verze The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute dispute, Czech language version shall prevail. Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze.

Appears in 1 contract

Samples: Clinical Trial Agreement Smlouva O Klinickém Hodnocení

Prevailing Language. 18.5 Rozhodná jazyková verze The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. 18.5 Rozhodná jazyková verze Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze.

Appears in 1 contract

Samples: Trial Agreement

Prevailing Language. 18.5 Rozhodná R ozhodná jazyková verze The Agreement is drawn up in English and in Czech language versions. In case of any dispute Czech language version shall prevail. Tato Smlouva je vyhotovena v anglickém a českém jazykovém znění. V případě jakéhokoli rozporu bude rozhodující česká jazyková verze.

Appears in 1 contract

Samples: smlouvy.gov.cz