Common use of Prevailing Language Clause in Contracts

Prevailing Language. In case of any discrepancies between the English version and Slovak version, the Slovak version of the Agreement shall prevail and govern. riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky bez ohľadu na prípadné princípy výberu práva. Zmluvné strany týmto súhlasia, že riešenie prípadných sporov, ktoré nie sú vyriešené zmierlivo, budú riešené príslušným súdom v Slovenskej republike

Appears in 2 contracts

Samples: Trial Agreement, Trial Agreement

Prevailing Language. In case of any discrepancies between the English version and Slovak version, the Slovak version of the Agreement shall prevail and govern. riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky bez ohľadu na prípadné princípy výberu práva. Zmluvné strany týmto súhlasia, že riešenie prípadných sporov, ktoré nie sú vyriešené zmierlivo, budú riešené príslušným súdom v Slovenskej republike

Appears in 1 contract

Samples: Trial Agreement

Prevailing Language. In case of any discrepancies between the English version and Slovak version, the Slovak version of the Agreement shall prevail and govern. riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky bez ohľadu na prípadné princípy výberu práva. Zmluvné strany týmto súhlasia, že riešenie prípadných sporov, ktoré nie sú vyriešené zmierlivo, budú riešené príslušným súdom v Slovenskej republike

Appears in 1 contract

Samples: Trial Agreement