Indirect or Consequential Damages Sample Clauses

Indirect or Consequential Damages. (a) The Parties shall in no circumstances be liable for indirect or consequential damages such as loss of use, loss of business, loss of data, loss of rights, loss of services, loss of goodwill, Third Party claims to the extent that they represent the indirect loss of a Third Party, loss of revenues or anticipated savings, or for any indirect financial loss or indirect economic loss or for any indirect or consequential loss or damage whatsoever suffered by the other Party.
Indirect or Consequential Damages. The parties hereto waive and release all claims against the other party for indirect, special, punitive or consequential damages arising out of this Contract, REGARDLESS OF WHETHER CAUSED OR CONTRIBUTED TO BY THE SOLE, JOINT OR CONCURRENT NEGLIGENCE (IN ANY AMOUNT), STRICT LIABILITY OR OTHER FAULT OF ANY OF THE OTHER PARTY. As used herein, “indirect or consequential damages” shall include, but not be limited to, loss of revenue, profit or use of capital, production delays, loss of product, reservoir loss or damage, losses resulting from failure to meet other contractual commitments or deadlines and downtime of facilities or vessels.
Indirect or Consequential Damages. Neither Company nor Customer shall be liable to the other for any indirect, incidental, exemplary, punitive or other consequential damages, whether or not foreseeable, including, but not limited to, damages from the loss of data, business goodwill or profits, savings or revenue, harm to business, whether under contract, tort (including negligence), strict liability or any other theory of liability. A party’s out-of-pocket costs for damages recovered by a third party shall be deemed to be indirect damages suffered by such party, except to the extent such damages are part of a claim for which indemnification is due under Section 4.
Indirect or Consequential Damages. Kennedale’s or Arlington’s liability, if any, to the other Party in contract or in tort under this Agreement specifically excludes any and all indirect or consequential damages that may arise from providing Water to Kennedale or that may arise from the operation, maintenance, and management of the Arlington Raw Water System and the Arlington Treated Water System.
Indirect or Consequential Damages. Neither ALSTOM nor its affiliates shall be liable or responsible for special, indirect, incidental or consequential damages of any nature or for loss of profits or revenue, loss because of reason of a plant shutdown, claims of customers, or costs of replacement power, that may occur in relation to the work performed, regardless of any legal theory under which such claims or damages may arise.
Indirect or Consequential Damages. Except as may be expressly provided in Article 28 hereof or this Article 29, Landlord and Tenant hereby waive any indirect, special or consequential damages (including but not limited to, lost profits or interruption of business for any reason whatsoever) incurred or suffered as a result of any matter arising out of or in connection with this Lease.
Indirect or Consequential Damages. The Parties hereto waive and release all claims against the other party for indirect, special, punitive or consequential damages arising out of this Contract, regardless of whether caused or contributed to by the sole, joint or concurrent negligence (in any amount), strict liability or other fault of the other party or a preexisting condition. As used herein, “indirect or consequential damages” shall include, but not be limited to, cost of re-drilling the well, loss of revenue, profit or use of capital, production delays, loss of product, reservoir loss or damage, losses resulting from failure to meet other contractual commitments or deadlines and downtime of facilities or vessels.
Indirect or Consequential Damages. The Parties hereto waive and release all claims against the other party for alebo iného pochybenia kohokoľvek zo Skupiny Poskytovateľa alebo v dôsledku už skôr existujúceho stavu. 7.4 Poistenie/Obmedzenia. Vzájomné povinnosti odškodnenia v zmysle odsekov 7.2 a 7.3 vyššie budú podporené poistením zabezpečeným obidvoma Zmluvnými stranami. 7.5 Bez ohľadu na akékoľvek odlišné ustanovenia uvedené v tejto Zmluve sa Objednávateľ zaväzuje prevziať celú zodpovednosť a zaväzuje sa zbaviť zodpovednosti, brániť, odškodniť a zbaviť Poskytovateľa ujmy vzniknutej zo všetkých nárokov, záväzkov, škôd a strát v súvislosti s nasledovnými druhmi nárokov, strát alebo udalostí: 1. strata alebo zodpovednosť za škodu alebo výdavky vzniknuté v súvislosti so škodou na majetku z dôvodu poškodenia ložiska alebo škody pod zemou vrátane straty ropy, plynu alebo iného nerastu alebo vody alebo vrtu ako takého, alebo 2. strata alebo zodpovednosť za škodu alebo výdavky vzniknuté v súvislosti s kontrolou vrtu, ktorý sa vymkol spod kontroly, pod zemou alebo nad zemským povrchom. Táto povinnosť podľa odseku 7.5 odškodniť, brániť alebo zbaviť zodpovednosti sa aplikuje bez ohľadu na to, či nárok alebo strata vznikli v dôsledku skutočnej alebo údajnej nedbanlivosti Poskytovateľa alebo inej osoby, v celosti alebo sčasti, či už výlučnej, spoločnej, aktívnej, či pasívnej, okrem prípadu, ak nárok alebo strata vznikli v dôsledku výlučnej nedbanlivosti, hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného protiprávneho konania Poskytovateľa. 7.6
Indirect or Consequential Damages. Except for liability to third parties pursuant to the indemnifications in Section 14, neither party shall be liable to the other party for any special, indirect, incidental, punitive or consequential damages arising out of a breach of this Agreement. No direct damage suffered or incurred by any third party shall be deemed to be included within such specified and disclaimed damages and such third-party damage shall be determined according to applicable law.
Indirect or Consequential Damages. Notwithstanding the provisions of Section 10 above, under no circumstances shall the Parties be liable for any special, indirect, punitive or consequential damages or losses, including but not limited to injury, loss of revenue, loss of use, loss of production, cost of capital, costs connected with any interruption of operations or services or delay in installation, or damage to reputation, however arising out of or in connection with Goods andlor services supplied, regardless of whether or not the Parties shall have been made aware of any potential such loss. The extent of Cielo Networks’ liability hereunder is limited to repair or replacement of defective products in accordance with the warranty terms expressly set forth herein, and in no event shall Cielo Networks’ liability exceed Customer’s purchase price for Goods.