Study Data definition

Study Data shall have the meaning set forth in Section 8.1.
Study Data means the information and measurements outlined in the Study Protocol.

Examples of Study Data in a sentence

  • Harmonization between Renewable En- ergy and Cloud Computing towards Green Computing A Case Study: Data Center at The University Of Jordan.

  • Místo provádění klinického copies (as the case may be) of all Study Data to Quintiles and Sponsor for Sponsor’s use.

  • Site shall afford regulatory authorities reasonable access to Site’s facilities and to Medical Records and Study Data, and the right to copy Medical Records and Study Data.

  • Upon termination of this Agreement or upon any earlier written request by Sponsor at any time, Site shall return to Sponsor, or destroy, at Sponsor’s option, all Confidential Information other than Study Data.

  • Site shall afford Sponsor and Quintiles and their representatives and designees reasonable access to Site’s facilities and to Medical Records, Study Data, other source documents and all required licenses, certificates and accreditations so as to permit Sponsor and Quintiles and their representatives and designees to monitor the Study.


More Definitions of Study Data

Study Data means, with respect to a particular Study, all data (including raw data) and results (including Study Results) generated in the performance of the Study Plan for such Study and including results obtained from testing or analysis of biological samples as part of a Study pursuant to the Protocol, if applicable, and any relevant monotherapy data generated in the course of the Study pertaining to the Sponsor Product within the Study Field.
Study Data means all records, accounts, notes, reports, data and ethics communications (submission, approval and progress reports), collected, generated or used in connection with the Study and/or Investigational Product, whether in written, electronic, optical or other form, including all recorded original observations and notations of clinical activities such as CRFs and all other reports and records necessary for the evaluation and reconstruction of the Study. Studijní data a údaje: Rozumí se jimi všechny záznamy, účty, poznámky, zprávy, data a komunikace s etickými komisemi a kontrolními úřady (podání ke schválení a zprávy o průběhu klinického hodnocení) shromažďované, vytvářené nebo používané v souvislosti se Studií a/nebo s Hodnoceným léčivem v písemné, elektronické, optické či jiné podobě, například všechna zaznamenaná původní pozorování a záznamy o klinických úkonech, např. formuláře záznamů subjektů hodnocení a všechny další zprávy a záznamy nezbytné k vyhodnocení a rekonstrukci Studie. Personal Data: any information and data that is directly or indirectly referable to a natural person. Osobní údaje: veškeré informace a údaje, které je možné přímo či nepřímo vztáhnout k fyzické osobě.
Study Data means all data (including raw data), Case Report Forms, findings, conclusions and other results, in all cases, from the single agent arm and Combination arm of the Study and the Final Study Report, including investigator reports (both preliminary and final), statistical analyses and expert opinions and reports. Study Data excludes Sample Data.
Study Data means all data (including raw data), Case Report Forms, findings, conclusions and other results from the Study, including the Final Study Report. Study Data excludes the Sample Data. Study Data includes investigator reports (both preliminary and final), statistical analyses and expert opinions and reports.
Study Data means: (a) the actual raw results, records and data of the Combined Therapy Clinical Trials, including the case report forms (CRFs) for such study and all raw data as recorded in such CRFs; (b) all information relating to adverse events resulting from the Combined Therapy Clinical Trials, including all reports of Adverse Events, Serious Adverse Events, and Serious Adverse Drug Reactions; (c) all analyses of the raw results of the Combined Therapy Clinical Trials conducted using the statistical analysis plan and any bioanalysis plan pursuant to or set forth in the applicable Protocol (or as otherwise agreed to by the Parties); and (d) the Final Study Report, the periodic reports (e.g. quarterly), and all other reports of the results of the Combined Therapy Clinical Trials or the analyses of such results prepared under this Agreement in accordance with the applicable Protocol prior to the completion of the Final Study Report.
Study Data has the meaning set forth in Section 4.2 hereof.