Processing of Personal Data Sample Clauses

Processing of Personal Data. 1.1. With regard to the Processing of Personal Data, You are the controller and determine the purposes and means of Processing of Personal Data You provide to Us (“Controller”) and You appoint Us as a processor (“Processor”) to process such Personal Data (hereinafter, “Data”) on Your behalf (hereinafter, “Processing”).
AutoNDA by SimpleDocs
Processing of Personal Data. (a) SORACOM collects and processes personal data about the Subscriber, including name, e-mail, IP-address as well as data on data uses and billing data in order to provide SORACOM’s service and other purposes such as billing.
Processing of Personal Data. The contracting authority undertakes to process the personal data that are communicated to it under the framework of this procedure with the greatest care, in accordance with legislation on the protection of personal data (General Data Protection Regulation, GDPR). Where the Belgian law of 30 July 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data contains stricter provisions, the contracting authority will act in accordance with said law.
Processing of Personal Data. 15.1 DZS musí veškeré osobní údaje zpracovávat v souladu s ustanoveními vnitrostátního práva a nařízením (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tyto údaje musí správce údajů (DZS) zpracovávat výhradně pro účely provádění, správy a kontroly smlouvy a pro účely ochrany finančních zájmů Finančních mechanismů EHP, včetně kontrol, auditů a vyšetřování. Osoby mají právo na přístup k vlastním osobním údajům a na jejich opravu. S veškerými dotazy o zpracování svých osobních údajů se musí za tímto účelem obracet na správce údajů (DZS). Osoby se mohou kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů. DZS specifikoval ochranu osobních údajů v dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách xxx.xxx.xx. All personal data must be processed in accordance with the Regulation (EU) No. 2016/679 (General Data Protection Regulation). Such data must be processed by the data controller (DZS) solely for implementing, managing and monitoring the Agreement or to protect the financial interests of the EEA Financial Mechanism, including checks, audits and investigations. The individuals have the right to access and rectify their own personal data. For this purpose, they must send any queries to the data controller (DZS). They may have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. DZS specifies personal data protection in the documents: ‘Principles of Personal Data Protection at the Centre for International Cooperation’ and at the ‘Notification of personal data processing’ available on the website xxx.xxx.xx/xx.
Processing of Personal Data. 1. All personal data contained in the grant agreement shall be processed in accordance with Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the institutions and bodies of the Union and on the free movement of such data. Such data shall be processed by the Controller solely in connection with the implementation and follow-up of the grant agreement and the evaluation and impact assessment of activities of the Union, including the use and dissemination of foreground, without prejudice to the possibility of passing the data to the bodies in charge of a monitoring or inspection task in accordance with European Community and European Union legislation and this grant agreement.
Processing of Personal Data. 15.1 Personal Data is any information relating to an identified or identifiable individual, unless otherwise defined under applicable law. The Parties commit themselves to respect applicable data protection laws and regulations and process Personal Data in accordance with the terms of this Agreement.
Processing of Personal Data. 2.1. During the term of this agreement we warrant and represent that we:
Processing of Personal Data. 15.1 The Parties undertake to comply with all obligations set out in Legislative Decree 196/2003 (Privacy Code), of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the “protection of natural persons with regard to processing of personal data and on the free movement of such data” (hereinafter “GDPR”), as well as the relevant national regulations and provisions of the Guarantor Authority responsible for the protection of personal data that apply to the services/activities under this Contract.
Processing of Personal Data. To the extent Microsoft is a processor or sub processor of personal data in connection with the software, Microsoft makes the commitments in the European Union General Data Protection Regulation Terms of the Online Services Terms to all customers effective 25 May 2018, at xxxx://xx.xxxxxxxxx.xxx/?linkid=9840733.
Processing of Personal Data. 39.1 Processing of personal data by the Agency and the Commission Any personal data under the Agreement will be processed by the Agency or the Commission under Regulation No 45/200111 and according to the ‘notifications of the processing operations’ to the Data Protection Officer (DPO) of the Agency or the Commission (publicly accessible in the DPO register).