Registry Services Sample Clauses

Registry Services. “Registry Services” are, for purposes of the Agreement, defined as the following: (a) those services that are operations of the registry critical to the following tasks: the receipt of data from registrars concerning registrations of domain names and name servers; provision to registrars of status information relating to the zone servers for the TLD; dissemination of TLD zone files; operation of the registry DNS servers; and dissemination of contact and other information concerning domain name server registrations in the TLD as required by this Agreement; (b) other products or services that the Registry Operator is required to provide because of the establishment of a Consensus Policy as defined in Specification 1; (c) any other products or services that only a registry operator is capable of providing, by reason of its designation as the registry operator; and (d) material changes to any Registry Service within the scope of (a), (b) or (c) above.
Registry Services. The .IN Registry will provide registry services as per the terms of this agreement.
Registry Services. Admissions and enrolment • Submission of registration lists to the RAU • Preparation and submission of Examination results to RAU • Day-to-day Administrative QueriesNon academic student appeals
Registry Services. A. It is recognized that one of the Public Authority’s primary missions is to provide registry services to facilitate the referral of Providers for Consumers to consider for hiring. The operation of the Registry will be conducted in such a way as to respect the rights and needs of both Consumers and Providers.
Registry Services. 186. Ano ang mga kaugnay na registry at civil status na mayroong access ang mga banyagang residente? Mga certificate (kung ang kaganapan ay nakatala sa Lunsod): - kapanganakan; - residence; - historical register; - family status; - pagiging buhay Babala: Upang mapakinabangan ang mga serbisyo ay kailangan na mayroong pasaporte (o katumbas na dokumento), ng residence permit o residence permit EC para sa pang-matagalang residente, ang data na nilalaman ng mga ito ay dapat na magkapareho.. 187. Ano ang Identity Card? Ang Identity Card ay isang dokumento na nagpapatunay ng pagkakakilanlan ng isang tao, ito ay may bisa ng 10 taon para sa mamayang adulto samantalang para sa mga bata ang tagal ay may pagkakaiba ayon sa edad. Partikular, ang Identity card na ibinigay sa mga nasa ilalim ng tatlong taon ay may-bisa para sa tatlong taon, habang ang ibinibigay sa mga bata na nasa pagitan ng edad na tatlo at labing-walo ay may bisa ng limang taon. Ang bisa ng Identity card ay umaabot, sa nakalagay na takdang petsa na tinukoy sa dokumento, hanggang sa araw at buwan ng kapanganakan ng may-ari. Ang Identity card ay dapat na hilingin sa mga may karampatan sa tanggapan ng munisipalidad ng tinitirahan. Para sa mga mamamayang nonEU ang Identity card ay ibinibigay na may nakasulat “na hindi balido para sa paglalakbay sa ibang bansa." Babala: ang Identity Card na ibinibigay ng Lungsod ay hindi nagbibigay ng karapatan sa paglagi ng dayuhan sa pambansang teritoryo. 188. Kailan ka maaring mag-aplay? Para makakuha nito: sa anumang oras. Para sa pag-renew: mula sa 180 araw bago mag - expire.
Registry Services. The Registry Operator must perform Registry Services for the Registry.
Registry Services. 183. Ano ang mga kaugnay na registry at civil status na mayroong access ang mga banyagang residente? Mga sertipiko (kung ang kaganapan ay naka-tala sa Lunsod): - kapanganakan; - residence; - hostorical register; - free status; - family status; - ng pagiging buhay; - bakuna; - contextual.
Registry Services. Notwithstanding anything to the contrary other than Section 3(c), the parties agree that New.net and/or New.net's contractor(s) shall be the exclusive operator(s) and providers of Registry Technologies, and that neither Company nor any third party hired by Company shall operate, or provide any services with respect to, any registry of the Recognized Domain Names other than as expressly set forth in this Agreement. New.net shall provide a service level in its provision of services related to the Recognized Registry that is no worse than the service level generally achieved in its provision of services related to other New.net Domain Name registries. New.net shall provide to Company a daily update of the registrant information in the Recognized Registry.
Registry Services. Registry Operator shall provide Registrar no less than thirty (30) days written notice of any new Registry Service (as defined in the Agreement) that has been approved by ICANN according to the procedures set forth in the Registry Agreement by and between ICANN and Registry Operator dated May 11, 2001. Such notice shall include the provision of information on pricing, starting date and any additional terms and conditions regarding the new Registry Service. Such notice shall not be a substitute for the notice required in Section 2.4 of the Agreement.