Autoriteti Kontraktor Specimenaj Klausuloj

Autoriteti Kontraktor. Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.