Xxxxxx Xxxxxxxx definition

Xxxxxx Xxxxxxxx means Xxxxxx Xxxxxxxx plc, a public limited company incorporated under the laws of Ireland.
Xxxxxx Xxxxxxxx has the meaning set forth in Section 10.15.
Xxxxxx Xxxxxxxx shall have the meaning given to that term in the Preamble;

Examples of Xxxxxx Xxxxxxxx in a sentence

  • IAMGOLD CORPORATION By: Name: Xxxxxx Xxxxxxxx Title: Chair, Interim President xxx Chief Executive Officer SMM GOLD COTE INC.

  • Xxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxx@xxxx-xxxxxx.xxx Attention: Xxxxxx Xxxxxxxx E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx with a copies to: Xxxxxxx, Xxxxxxxx and Xxxxx 000 X.

  • Xxxxxx Xxxxxxxx koncentruje się na wymiarze metafizycznym tłuma- czenia jako momencie objawienia czystego języka pre-babelicznego w komplementarno- ści różnych języków naturalnych.

  • RNDr. Xxxxxx Xxxxxxxx, DrSc., dekan (ďalej len “Objednávateľ“) Address: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava ID No.: 00397865 Tax ID No.: 2020845332 Bank: Republii IBAN: S Represented by: prof.

  • VP for Research, Director of Sponsored Programs Address: Office of Sponsored Programs 000 Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, XX 00000-0000 PH: (000) 000-0000 FX: (000) 000-0000 Email: xxx@xxx.xxx Name/Title: prof.


More Definitions of Xxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx. Name: Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx “Xxxxx Xxxx” Xxxxxx XxXxxxxx Xxxxx Xxxx “Xxxxx Xxxxxxxx” Xxxxx Xxxxxxxx “Xxxx Xxx” Xxxx Xxx “Nov-9-00” Date Re: Project Employees (Xxxxxxx Award - Appendix ‘C’) The City of Surrey and CUPE Local 402 agree, on a without prejudice and without precedent basis, to the creation of “Project” Employees for the duration of the collective agreement under the following conditions:
Xxxxxx Xxxxxxxx. Authorized Signatory SIGNED and DELIVERED by Gold Funnel ) Consulting & Investing Inc. ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Xxxxxx Xxxxxxxx. Name: Xxxxxx Xxxxxxxx Title: Vice President, Finance [Signature Page to Seventh Amending Agreement - Enerplus Corporation] Exhibit A to the Seventh Amending Agreement dated as of November 7, 2019 to the Enerplus Corporation Amended and Restated Credit Agreement dated October 31, 2012 LIST OF LENDERS AND COMMITMENTS INDIVIDUAL COMMITMENT LENDER ADDRESS FOR NOTICES AMOUNTS (U.S.$) Canadian Imperial Bank of Commerce 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxx 855 — 2nd Street S.W. Calgary, Alberta T2P 2P2 Attention: Managing Director Facsimile: (000) 000-0000 $ 95,000,000 Xxxxx Xxxx xx Xxxxxx 0000, 000 — 0xx Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, Xxxxxxx X0X 0X0 Attention: Senior Manager Facsimile: (000) 000-0000 $ 75,000,000 Bank of Montreal 000, 000 — 0xx Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, Xxxxxxx X0X 0X0 Attention: Manager Facsimile: (000) 000-0000 $ 75,000,000 The Bank of Nova Scotia 0000, 000 — 0xx Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, Xxxxxxx X0X 0X0 Attention: Managing Director Facsimile: (000) 000-0000 $ 67,500,000 The Toronto-Dominion Bank Suite 3600, 421 — 7th Avenue S.W. Calgary, Alberta T2P 4K9 Attention: Vice President and Director Facsimile: (000) 000-0000 $ 67,500,000 National Bank of Canada 1800, 000 — 0xx Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, Xxxxxxx X0X 0X0 Attention: Director, Energy Group Facsimile: (000) 000-0000 $ 67,500,000 Citibank, N.A., Canadian Branch 4000, 000 - 0xx Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, Xxxxxxx X0X 0X0 Attention: Assistant Vice President Facsimile: (000) 000-0000 $ 52,500,000 Xxxxx Fargo Bank N.A., Canadian Branch 2711, 000 — 0xx Xxxxxx XX Xxxxxxx, Xxxxxxx X0X 0X0 Attention: Portfolio Manager Facsimile: (000) 000-0000 $ 35,000,000 INDIVIDUAL COMMITMENT LENDER ADDRESS FOR NOTICES AMOUNTS (U.S.$) Caisse centrale Xxxxxxxxxx 0000, Xxx Xxxx, Xxxxxx 600 Montréal, Quebec H3B 0B1 Attention: Senior Manager/Vice- President Facsimile.: (000) 000-0000 $ 35,000,000 Alberta Treasury Branches 000, 000 — 0xx Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, Xxxxxxx X0X 0X0 Attention: Manager, Energy and Commercial Banking Facsimile: (000) 000-0000 $ 30,000,000 COMMITMENT AMOUNT: $ 600,000,000 FRONTING LENDERS AND INDIVIDUAL FRONTED LC COMMITMENTS INDIVIDUAL COMMITMENT LENDER ADDRESS FOR NOTICES AMOUNTS (U.S.$) Canadian Imperial Bank of Commerce 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxx 855 — 2nd Street S.W. Calgary, Alberta T2P 2P2 Attention: Executive Director Facsimile: (000) 000-0000 $ 75,000,000
Xxxxxx Xxxxxxxx has the meaning specified in the recitals hereto.
Xxxxxx Xxxxxxxx. “Xxxxx Xxxx” Xxxxxx XxXxxxxx Xxxxx Xxxx “Xxxxx Xxxxxxxx” Xxxxx Xxxxxxxx “Xxxx Xxx” Xxxx Xxx “Nov-9-00”
Xxxxxx Xxxxxxxx means Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxxxxx LLP.