Příkazní smlouva uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění Revitalizace centra města Kopřivnice - zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP