Příkazní smlouva uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku