PŘÍKAZNÍ SMLOUVA dle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění