Sample Contract Clauses

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ9kВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН7kПрава Та Обовязки Сторін5kІНШІ УМОВИ4kСтрок дії договору3kЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ2kПрикінцеві положення2kФОРС-МАЖОР2kРеквізити сторін2kВИРІШЕННЯ СПОРІВ2kФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ1kПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ1kЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ1kОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ1kВизначення термінів1kПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ1kРЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН958Розв’язання спорів929Обовязки Сторін900ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ819Строк дії Договору та інші умови779Внесення будь761Права Сторін666ОСОБЛИВІ УМОВИ650Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг633Медичні послуги625Замовник має право611Споживач має право605Замовник зобов’язаний590Медична документація586ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ574Умови, порядок та строки оплати медичних послуг. Ціна договору570Медичні послуги та спеціальні умови їх надання визначаються у додатках до цього договору.565КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ533Виконавець має право493ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ477Зобов'язання Сторін460МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН457ДОДАТКОВІ УМОВИ453Права І Обовязки Сторін453Права Та Обовязки Споживача443HaДabau so6ob'rsyctacr436Ihmi ymobm436Порядок розв'язання спорів436Страховик має право429ЦІНА ДОГОВОРУ428ПІДПИСИ СТОРІН426ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ396МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН394Страховик зобов’язаний379Права і обов'язки Постачальника369Виконавець зобов’язаний348Страхувальник має право342ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ338Позичальник має право323МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН315Споживач зобов'язується310Страхувальник зобов’язаний310РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ306Умови постачання302Додатки301ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ299Терміни та визначення289ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ287Замовник зобов’язується287Обов’язки Замовника283Постачальник має право274Клієнт має право272Права Та Обовязки Абонента271ДІЯ ДОГОВОРУ270ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ269ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН265Порядок зміни електропостачальника257Порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії255ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ254Банк має право253ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ253Якість постачання електричної енергії253Адреси та реквізити сторін252Абонент має право246Обов’язки Виконавця240ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ230ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ229Постачальник зобов'язується229Абонент зобов’язаний226ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ226Виконавець зобов’язується224Оператор має право223ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ222Провайдер має право219Умови надання Послуг214Споживач зобов’язаний209РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН206Покупець зобов’язаний204Покупець має право201Вкладник має право198Оператор зобов’язаний194ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ178Банк зобов’язаний174Ціна, порядок обліку та оплати електричної енергії172Загальні умови171Врегулювання спорів168ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ168Орендна плата167ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ166Провайдер зобов’язаний165Турагент має право162Туроператор має право162Продавець має право161Клієнт зобов’язаний158СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ157АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ154Турагент зобов’язаний154ЯКІСТЬ ТОВАРУ154Строк договору152РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА151ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН149Позичальник зобов’язується1481.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ147Клієнт зобов’язується146Продавець зобов’язаний141ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ140Позичальник зобов’язаний138ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА138Права Банку137Аптечний заклад зобов’язується136ГАРАНТІЇ136НСЗУ зобов’язується135Права Замовника135БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ134Обов'язки Клієнта133ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК132НСЗУ має право132Організаційні Та Технічні Умови Надання Послуг132ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ128ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК128ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ127ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ126Обов'язки Орендаря126Обовязки Та Права Сторін126Права Клієнта126Турист зобов’язується126Банк зобов’язується125РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА124Обов’язки Банку123Порядок та умови проведення розрахунків123ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ123Права Орендаря122ЯКІСТЬ ПОСЛУГ122Права Виконавця121Туроператор зобов’язаний121Абонент зобов’язується119СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ119ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ119Обов'язки Орендодавця118Порядок зміни постачальника118МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН117ПРЕДМЕТ УГОДИ117Облік та порядок оплати послуг114Споживач має право на114Кредитодавець має право113Інші вимоги113ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН112Права Орендодавця109Інформація про споживача109ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ108Вимоги до переліку обладнання104Вкладник зобов’язаний103Постачальник зобов'язаний103Адміністрація зобов’язується102ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ102ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ101Порядок оформлення претензій99Порядок припинення та відновлення газопостачання99Використання амортизаційних відрахувань98Права Та Обовязки Провайдера98Моніторинг - спостереження, аналіз та систематизація замовником інформації стосовно97Відповідальність і вирішення спорів за Договором96ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА95Строк чинності, умови зміни та припинення Договору95Порядок врегулювання спорів93РЕКВІЗИТИ93ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ91Турагент зобов’язується91Обов’язки Абонента90Розмір плати за послуги89Умови поставки89Відповідальність Абонента88СТРАХОВІ ВИПАДКИ88ДОГОВІРНЕ СПИСАННЯ86Підрядник зобов’язаний86Підрядник має право86АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН85Договір розривається85Відповідальність Споживача84Повернення Вкладу84Провайдер зобов'язується84ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ83Права Та Обовязки Оператора83ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ82