Resident Agreement Sample Contracts

Heshiiska Degmada Iskuulka aan Degmadaada ahayn Diiwaangelinaha u Dhaxaysa degmooyinka (School District Non-resident Agreement for Inter-district Enrollment)
Resident Agreement • January 3rd, 2019

Degmooyinku waxay isticmaali karaan foomkan, ama qaabab kale, si ay u qoraan heshiisyada lala galayo degmooyinka aan degaanka kuu ahayn si ay u ogolaadaan isdiiwaangelinta marka ay dhaaftay xiligii kama dambaysta ahaa ee January 15 ee aysanna jirin ka-dhaafitaan dhanka sharciga ah.