Healthcare professional (HCP) definition

Healthcare professional (HCP) means any individual (with a clinical or non-clinical role; whether a government official, or employee or representative of a government agency or other public or private sector organisation; including but not limited to, physicians, nurses, technicians, laboratory scientists, researchers, research co-ordinators or procurement professionals) that in the course of their professional activities may directly or indirectly purchase, lease, recommend, administer, use, supply, procure or determine the purchase or lease of, or who may prescribe medical technologies or related services.
Healthcare professional (HCP) means any member of the medical, dental, pharmacy or nursing professions or any other person who in the course of his or her professional activities may prescribe, recommend, purchase, supply, sell or administer a pharmaceutical product.
Healthcare professional (HCP) means any individual (with a clinical or non-clinical role; whether a government official, or employee or representative of a government agency or other public or private sector organisation; including but

Examples of Healthcare professional (HCP) in a sentence

 • The device is intended for use in the clinical and home setting under the direction of a Healthcare Professional (HCP).

 • The report generated can then be reviewed by a Healthcare Professional (HCP) to aid in the evaluation of sleep-related breathing disorders.


More Definitions of Healthcare professional (HCP)

Healthcare professional (HCP) means any natural person that is a member of the medical, dental, pharmacy or nursing professions or any other person who, in the course of his or her professional activities, may prescribe, purchase, supply, recommend or administer a medicinal product and whose primary practice, principal professional address or place of incorporation is in the Slovak Republic. For the avoidance of doubt, the definition of the healthcare professional also includes: any official or employee of a government agency or other organisation (whether in the public or private sector) that may prescribe, purchase, supply or administer medicinal products, and any employee whose primary occupation is that of a practising HCP, but excludes a wholesale distributor of medicinal products.
Healthcare professional (HCP) means members of the medical, dental, pharmacy and nursing professions and their assistants.
Healthcare professional (HCP) means any person, both clinical and non-clinical, registered with any statutory council regulating healthcare practitioners, such as the Health Professions Council of South Africa (HPCSA), the South African Veterinary Council (SAVC), the Allied Health Professions Council of South Africa (AHPCSA), the South African Nursing Council (SANC), the South African Pharmacy Council (SAPC) or the South African Veterinary Association (SAVA) and includes any person registered as a clinical engineer with the Engineering Council of South Africa;
Healthcare professional (HCP) means any natural person that is a member of the medical, dental, pharmacy or nursing professions or any other person who, in the course of their professional activities, may prescribe, purchase, supply, recommend or administer a medicinal product. For the avoidance of doubt, the definition of HCP includes: (i) any official or employee of a government agency or other organisation (whether in the public or private sector) that may prescribe, purchase, supply or administer medicinal products and, (ii) any person whose primary occupation is that of a practising HCP irrespectively of any other employment. 1.6 „Zdravotnícky pracovník (ďalej len „ZP“)“ znamená akákoľvek fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie lekára, zubára, farmaceuta alebo ošetrovateľa alebo akákoľvek iná osoba, ktorá v rámci výkonu svojho povolania môže predpisovať, kupovať, dodávať, odporúčať alebo podávať/spravovať lekársky produkt. Pre vylúčenie pochybností platí, že definícia ZP zahŕňa: (i) akéhokoľvek úradníka alebo zamestnanca vládnej inštitúcie alebo inej organizácie (či už v súkromnom alebo verejnom sektore), ktorá môže predpisovať, kupovať, dodávať, odporúčať alebo podávať/spravovať lekárske produkty, a (ii) akúkoľvek osobu, ktorej primárnym zameraním je výkon činnosti ZP bez ohľadu na jej ďalšie zamestnanie/činnosť.
Healthcare professional (HCP) means any person with professional qualification in health care who has a role in the recommendation, prescription, procurement, sales, distribution or in the use of medicinal products as well as in providing healthcare services, in particular physicians, pharmacists, healthcare professionals, other members of the stuff of a health service provider, or other professional in the field of healthcare;

Related to Healthcare professional (HCP)

 • Health care professional means a physician or other health care practitioner licensed, accredited or certified to perform specified health care services consistent with state law.

 • Healthcare provider means any person or entity including a hospital, physician or a network of providers that provided healthcare services and/or treatments to or on behalf of a Settlement Program Claimant.

 • Healthcare services means services or goods provided for

 • Health care provider or "provider" means:

 • Health care means any of the following intended for use in the diagnosis, treatment, mitigation, or prevention of a human ailment or impairment:

 • Health care practitioner means an individual licensed

 • Care provider means a duly qualified or licensed home health aide or homemaker, personal care aide or nurse provided through a licensed home health care agency or referred by a licensed referral agency or licensed nurses registry.

 • LLC means Limited Liability Company.

 • Nonprofessional services means any services not specifically identified as professional services in