Power of Attorney Between Xia Heng, He Tao And Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Co., Ltd. And Guangzhou Zhipeng Internet of Vehicle Technology Co., Ltd. In relation to Guangzhou Zhipeng Internet of Vehicle Technology Co., Ltd. September 6, 2021