Curriculum Vitae Sample Clauses

Curriculum Vitae. A copy of Xx. Xxxxxxxx’x CV is available online at xxx.xxxxxxxx.xxx. _ _ Signature Date _ _ Signature Date _ _ Mediator’s Signature Date
Curriculum Vitae. (a) The Chief Librarian shall maintain a curriculum vita for each Librarian. It is the Librarian’s responsibility to ensure that the curriculum vita on file is kept current. Members shall prepare their curriculum vita with the advice and assistance of their Chief Librarian. Members may revise their curriculum vita at any time.
Curriculum Vitae. A current curriculum vitae or resume.
Curriculum Vitae. This part of the dossier will consist of an up-to-date curriculum vitae, covering the Member’s entire academic career. All Members will use the format approved by Academic Governance Council;
Curriculum Vitae. 12.11.1 On appointment, employees shall provide a curriculum vitae in the University standardized form to their Department Head or Xxxx. The curriculum vitae shall be in the format specified by the “Guidelines for the Preparation of a Standardized CV” as revised June 2013.
Curriculum Vitae. It is the responsibility of all Members to provide annually an up-to-date and corrected C.V. for their personnel file.
Curriculum Vitae. Institution and/or Investigator will provide an up to date curriculum vitae for Investigator, any sub-investigators and, as requested, for any staff or third-parties assigned to the Trial as well as other relevant documentation requested by Sponsor, the competent EC or regulatory authorities. rámci Klinického hodnocení. Zdravotnické zařízení vynaloží maximální úsilí na nalezení a získání náhradního Zkoušejícího přijatelného pro Zadavatele do třiceti (30) dnů po takovém oznámení Zadavateli. Jestliže nebude moci být přijatelný Zkoušející získán do třiceti (30) dnů, Zadavatel může dle svého uvážení okamžitě ukončit tuto Smlouvu v souladu s článkem 14.3 níže. Náhradní Zkoušející musí před převzetím role Zkoušejícího písemně souhlasit s tím, že bude vázán všemi povinnostmi, ustanoveními a podmínkami této Smlouvy. Zadavatel bere na vědomí, že možnost jednostranně ukončit pracovní poměr se Zkoušejícím je výhradním právem Zdravotnického zařízení a nebude považováno za důvod k ukončení smlouvy. 3.2.2
Curriculum Vitae. Append to each copy of the application an abbreviated CV of members of the project team, such CV not to exceed two pages. ADMINISTRATIVE AGREEMENT Only one signed copy required with each application.
Curriculum Vitae. A copy of Xx. Xxxxxxxx’x CV is available online at xxx.xxxxxxxx.xxx. Signature Date Signature Date