Buyurtmachi” Toshkent viloyati hokimligi ta'rifi

Buyurtmachi” Toshkent viloyati hokimligi. Direktor _________ E.Abduvaliev 2021 yil «____» __________dagi ______ -sonli shartnomaga 1- ilova Shartnoma bahosining kelishuvB A Y О N N O M A S I Biz, quyida imzo chekuvchilar ____________________________________________ __________________________________ob’ekti bo‘yicha 2021 yil “___” _________ dagi ____________ -sonli shartnoma bahosi _______________(______________________________________) QQS 15% bilan, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.
Buyurtmachi” Toshkent viloyati hokimligi. Direktor _________ E.Abduvaliev 2021 yil «____» __________dagi ______ -sonli shartnomaga 2- ilova Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun KALENDAR REJASI
Buyurtmachi” Toshkent viloyati hokimligi. Direktor _________ E.Abduvaliev 2021 yil «____» __________dagi ______ -sonli shartnomaga 3- ilova Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi