Mahfiy maʼlumotlardan foydalanish Namunaviy Moddalar

Mahfiy maʼlumotlardan foydalanish. Tomonlar Mahfiy Maʼlumotlardan foydalanishni faqat Laboratoriyalararo solishtirish ishlarini olib borish bilan bogʻliq majburiyatlarni oʻz zimmasiga oladi.