Mahfiy maʼlumot Namunaviy Moddalar

Mahfiy maʼlumot. Laboratoriyalararo solishtirish ishlarini olib borish jarayonida mazkur Maʼlumotlar Mahfiyligi Shartnomasi shartlari deb har qanday maʼlumot yoki buyum, maqsadli yoki tasodifan, elektron yoki yozma ravishda Oluvchi tomonidan Oshkor etuvchi tomoni qabul qilgan holat deb hisoblanadi.