Dam oluvchi Namunaviy Moddalar

Dam oluvchi sanatoriyada ko‘rsatilgan / _____kishi x _____ kun / sanator-davolanish uchun _________________(___________________________________________) so‘m pul mablag‘ini xizmat xaqi sifatida sanatoriyaga naqd yoki pul o‘tkazish yo‘li bilan to‘laydi.
Dam oluvchi shartnoma bo‘yicha sanatoriyada dam olishi uchun oldindan o‘rin band qilgach , shartnoma summasini to‘liq to‘laydi.
Dam oluvchi sifatli da’volanish va ovqatlanish, sanatoriyada tashkil etilgan madaniy-ma’rifiy xizmatlardan foydalanishga xaqli.
Dam oluvchi sanatoriyada belgilangan ichki tartib qoidalari va qat’iy intizomga rioya qilishga majbur.
Dam oluvchi shartnomaga ko‘ra sifatli klinik sanator xizmat ko‘rsatilishini talab qilishga xaqli. Shuningdek ko‘rsatilgan xizmatlar uchun to‘lovlarni o‘z vaqtida amalga oshirishni o‘z zimmasiga oladi.