Baanka Somaliland (Somaliland Bank qeexidda

Baanka Somaliland (Somaliland Bank. Micnihiisu waa Baanka Dhexe ee Somaliland ee lagu Aasaasay Xeerka Baanka Somaliland 1994;