Generelt Sample Clauses

Generelt. A. Apple-programvaren, og eventuell tredjeparts programvare, dokumentasjon, grensesnitt, innhold, fonter og alle data som følger med denne lisensen, uansett om materialet befinner seg i ROM, på et hvilket som helst annet medium eller i en hvilken som helst annen form (samlet kalt «Apple- programvaren»), er lisensiert, ikke solgt, til deg av Apple Inc. («Apple») og må kun brukes i samsvar med vilkårene i denne lisensen. Apple og/eller Apples lisensgivere beholder eierskapet til Apple-programvaren og forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig overføres til deg.
Generelt. A. Apple Inc. (“Apple”) giver hermed licenstager licens til at bruge Apples software samt tredjeparters software, dokumentation, grænseflader, indhold, skrifter og evt. data, som følger med denne licens, uanset om de forefindes som ROM (Read Only Memory) eller på andet medie (under et kaldet “Apple- software”) i henhold til betingelserne i denne licensaftale. Apple og/eller Apples licensgivere bevarer ejendomsretten til selve Apple-softwaren og forbeholder sig alle de rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet til licenstager.
Generelt. Apple-softwaren kan give adgang til Apples iTunes Store, App Store, iCloud, Kort og andre tjenester og websteder fra Apple og tredjeparter (under et kaldet “tjenester”). Denne tjeneste findes evt. ikke på alle sprog eller i alle lande. Brug af disse tjenester kræver internetadgang, og brug af visse tjenester kræver evt. et Apple-id, accept af yderligere betingelser og betaling af ekstra gebyrer. Ved at bruge denne software i forbindelse med en iTunes Store-konto, et Apple-id eller en anden Apple-tjeneste erklærer licenstager sig indforstået med de relevante betingelser for brug af den pågældende tjeneste, f.eks. de nyeste vilkår og betingelser for Apples medietjenster, der kan ses på xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/ legal/internet-services/itunes/.
Generelt. Programvaren, dokumentasjon og fonter som med xxxxxx xxxxx lisensavtalen (kalles samlet "Apple-programvare"), er lisensiert, ikke solgt, til deg av Apple Inc. ("Apple") og må kun brukes i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Apple forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig overføres til deg. Rettighetene som gis i denne lisensen, inkluderer programvareoppgraderinger som erstatter og/xxxxx kompletterer det opprinnelige programvareproduktet, med mindre en slik oppgradering inneholder en egen lisensavtale. Alle immaterielle rettigheter og juridiske eierskapsrettigheter i og til innhold som vises, xxxxx som det gis tilgang til gjennom Apple-programvaren, tilhører innholdets respektive eiere. Slikt innhold kan være beskyttet av lover om opphavsrettigheter og eierskap og kan i tillegg være underlagt bruksbetingelser fra tredjeparter som gir tilgang til slik innhold. Denne lisensen gir deg ingen rettigheter til bruk av slikt innhold.
Generelt. Apple-softwaren indeholder funktioner, som gør det muligt for den at acceptere digitale certifikater udstedt af Apple eller tredjeparter. LICENSTAGER SKAL KUN BESLUTTE, OM HAN/HUN VIL STOLE PÅ ET CERTIFIKAT, UANSET OM DET ER UDSTEDT AF APPLE ELLER EN TREDJEPART. BRUGEN AF DIGITALE CERTIFIKATER SKER FOR EGEN RISIKO. APPLE YDER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MED HENSYN TIL GODT KØBMANDSKAB ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, NØJAGTIGHED ELLER SIKKERHED OG YDER INGEN GARANTIER FOR, AT TREDJEPARTERS RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES MED HENSYN TIL DIGITALE CERTIFIKATER. Licenstager erklærer sig indforstået med (a) ikke at ville forfalske eller misbruge nogen certifikater; (b) udelukkende at bruge digitale certifikater til lovlige formål og i overensstemmelse med en evt. relevant certifikatpolitik, erklæring om praksis i forbindelse med certifikater eller andre erklæringer fra certifikatmyndigheder; (c) at bære det fulde ansvar for at forhindre uautoriserede brugere i at bruge licenstagers digitale certifikater; og (d) at tilbagekalde alle certifikater, hvis sikkerhed kan være svækket. Licenstager erklærer sig indforstået med at godtgøre og holde Apple skadesløs i forbindelse med alle erstatningskrav, tab, handlinger, skader eller juridiske krav (inklusive alle rimelige udgifter, omkostninger og advokatsalærer), der måtte opstå som resultat af eller i forbindelse med licenstagers brug af et digitalt dertifikat. Brug af digitale certifikater i iChat. Apple-software giver licenstager mulighed for at kryptere kommunikationen via iChat. Denne funktion bruger digitale certifikater til at kontrollere, at iChat-kommunikationen kommer fra det skærmnavn, der vises i iChat-vinduet, og til at kryptere og afkryptere kommunikationen. Der bliver ikke foretaget nogen id-kontrol af den person, som bruger det pågældende skærmnavn. Apple garanterer ikke, at kommunikationen ikke kan blive udsat for hackerangreb eller forstyrrelser. BRUGEN AF DENNE FUNKTION I FORBINDELSE MED ICHAT FOREGÅR FOR LICENSTAGERS EGEN RISIKO. APPLE YDER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MED HENSYN TIL GODT KØBMANDSKAB ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, NØJAGTIGHED ELLER SIKKERHED OG YDER INGEN GARANTIER FOR, AT TREDJEPARTERS RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES MED HENSYN TIL BRUGEN AF DIGITALE CERTIFIKATER OG/ELLER KRYPTERING I ICHAT. Ved at bruge Apple-softwaren erklærer licenstager sig indforstået med (a) ikke at foretage nogen handlinger, der forstyrrer den normale brug af digitale cert...
Generelt. (a) Apple Inc. (“Apple”) giver hermed licenstager licens til at bruge software (inklusive Boot ROM-kode, integreret software og anden tredjepartssoftware), dokumentation, grænseflader, indhold, skrifter og evt. data, som xxxxxx med HomePod (“original HomePod-software”), og som er opdateret xxxxx erstattet af funktionsforbedringer, softwareopdateringer xxxxx software til systemgendannelse fra Apple (“HomePod- softwareopdateringer”), uanset om de forefindes som ROM (Read Only Memory) xxxxx på andet medie (den originale HomePod-software og HomePod-softwareopdateringer kaldes under et “HomePod- software”) i henhold til betingelserne i denne licensaftale. Apple og dets licensgivere bevarer ejendomsretten til selve HomePod-softwaren og forbeholder sig alle de rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet til licenstager. Licenstager erklærer sig indforstået med, at betingelserne i nærværende licens gælder for alle Apple-apps, der evt. er indbygget i licenstagers HomePod, medmindre en sådan app leveres med en separat licensaftale, og i så fald erklærer licenstager sig indforstået med, at betingelserne i den licens er gældende for licenstagers brug af appen.
Generelt. Apple-programvaren henviser til, viser og kobler til nettsteder og informasjon fra tredjeparter på Internett verden over, og Apple-programvaren bruker eller gir tilgang til netttjenester og programtillegg fra Apple og tredjeparter (samlet og individuelt kalt «tjenester»). Bruk av disse tjenestene krever Internett- tilgang, og bruk av enkelte tjenester krever kanskje en Apple-ID og at du godtar ytterligere tjenestevilkår, og det kan medføre ekstra kostnader. Ved å bruke denne programvaren i forbindelse med en Apple-ID, en iCloud-konto eller en annen Apple-konto godtar du gjeldende tjenestevilkår for den kontoen, for eksempel vilkårene for iCloud-tjenesten, som du kan lese på xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxx- services/icloud/ww/.
Generelt. A. Apple Inc. (i det følgende kaldet “Apple”) giver licenstager licens til at bruge Apple Remote Desktop (“Administrationssoftware”), Apple Remote Desktop Managed Systems-software (“Managed Systems- software”), dokumentation og eventuelle skrifttyper (under ét kaldet “Apple-software(n)”), der xxxxxx med Licensaftalen, uanset xx xxxxxxxx sker på diskette, som ROM (Read only Memory) xxxxx på andet medie. Apple sælger ikke Apple-software, men overdrager udelukkende retten til at bruge denne i overensstemmelse med Licensaftalen, og Apple forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt gives til licenstageren i denne Licensaftale. De rettigheder, som overdrages til licenstageren, omfatter kun Apples immaterielle rettigheder og omfatter ikke andre patenter xxxxx immaterielle rettigheder. Licenstager ejer mediet, hvorpå Apple-software er indlæst, men Apple bevarer ejendomsretten til selve Apple- softwaren.
Generelt. Apple-softwaren indeholder funktioner, som gør det muligt for den at acceptere digitale certifikater udstedt af Apple eller tredjeparter. LICENSTAGER SKAL KUN BESLUTTE, OM HAN/HUN VIL STOLE PÅ ET CERTIFIKAT, UANSET OM DET ER UDSTEDT AF APPLE ELLER EN TREDJEPART. BRUGEN AF DIGITALE CERTIFIKATER SKER FOR EGEN RISIKO. FOR SÅ VIDT SOM DET ER LOVLIGT, YDER APPLE INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MED HENSYN TIL GODT KØBMANDSKAB ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, NØJAGTIGHED ELLER SIKKERHED OG YDER INGEN GARANTIER FOR, AT TREDJEPARTERS RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES MED HENSYN TIL DIGITALE CERTIFIKATER. Licenstager erklærer sig indforstået med (a) ikke at ville forfalske eller misbruge nogen certifikater; (b) udelukkende at bruge digitale certifikater til lovlige formål og i overensstemmelse med en evt. relevant certifikatpolitik, erklæring om praksis i forbindelse med certifikater eller andre erklæringer fra certifikatmyndigheder; (c) at bære det fulde ansvar for at forhindre uautoriserede brugere i at bruge licenstagers digitale certifikater; og (d) at tilbagekalde alle certifikater, hvis sikkerhed kan være svækket.
Generelt. A. Slik det er brukt i denne avtalen, betyr «du» og «din» personen og/eller bedriften eller utdanningsinstitusjonen som bruker Apple-programvaren eller på annen måte bruker rettigheter i kraft av denne lisensen. Hvis du inngår denne lisensen som en autorisert representant på vegne av en bedrift eller utdanningsinstitusjon, viser «du» og «din» også til bedriften eller utdanningsinstitusjonen.