Usage Metric definition

Usage Metric means the standard of measurement for determining the permitted use and calculating the fees due for a Cloud Service as set forth in an Order Form.
Usage Metric means the standard of measurement for determining the permitted use for a Cloud Service as set forth in a Cloud EULA Acceptance Form.
Usage Metric means the usage parameters for determining the permitted access and use and calculating the applicable fees as set forth in an Order Form.

Examples of Usage Metric in a sentence

The Usage Metric for the Cloud Service is Documents, in blocks of 50,000.


More Definitions of Usage Metric

Usage Metric means the usage parameters for determining the permitted access and use and calculating the applicable fees due for a Cloud Service as set forth in an Order Form./
Usage Metric means Trend Micro’s standard of measurement published on the AWS Marketplace by Trend Micro for determining the permitted use and/or length of use as well as calculating the fees due for each Cloud One Solution.
Usage Metric means the standard of measurement for determining the permitted use and calculating the fees due for the Application as set forth in a Schedule A - Order Form.
Usage Metric means the standard of measurement for determining the permitted use volume
Usage Metric means the standard of measurement for determining the permitted use volume and calculating the applicable fees due for a Cloud Service as set forth in the Order Form.1.1 „Dane Klienta” oznaczają dowolne treści, materiały, dane, informacje i dane osobowe, które Upoważnieni użytkownicy wprowadzają do systemu produktywnego Rozwiązania w chmurze lub opracowują na podstawie używania Rozwiązania w chmurze oraz przechowują w Rozwiązaniu w chmurze (np. raporty specyficzne dla Klienta). Dane Klienta i dane opracowane na ich podstawie nie będą zawierać Informacji poufnych SAP.1.2 „Upoważniony użytkownik” (lub „Użytkownik Nazwany”) oznacza osobę po stronie Klienta lub jego Podmiotów powiązanych lub Partnerów biznesowych Klienta lub jego Podmiotów powiązanych, której Klient nadaje dane uwierzytelniające dostęp na potrzeby korzystania z Rozwiązania w chmurze.1.3 „Materiały dotyczące Rozwiązań w chmurze” oznaczają wszelkie materiały dostarczone przez SAP do Klienta przed lub w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy, w tym w trakcie świadczenia pomocy technicznej lub Usług doradczych na rzecz Klienta. Materiały dotyczące Rozwiązań w chmurze obejmują materiały utworzone we współpracy z Klientem, ale nie obejmują żadnych Danych Klienta, Informacji poufnych Klienta ani Rozwiązania w chmurze.1.4 „Rozwiązanie w chmurze” oznacza dowolne odrębne rozwiązanie na żądanie dostarczone i obsługiwane przez SAP na podstawie Formularza zamówienia.1.5 „Usługi doradcze” oznaczają powiązane specjalistyczne usługi, takie jak wdrożenie, konfiguracja lub usługi szkoleniowe ustalone jako odpowiednie do zastosowania w Formularzu zamówienia.1.6 „Dokumentacja” oznacza ówcześnie aktualną dokumentację techniczną i funkcjonalną SAP oraz wszelkie opisy ról i obowiązków dotyczące Rozwiązania w chmurze, jeśli mają zastosowanie, które zostaną udostępnione Klientowi wraz z Rozwiązaniem w chmurze.1.7 „Suplement” oznacza warunki dodatkowe właściwe dla danego produktu, które mają zastosowanie do Rozwiązania w chmurze i które zostały włączone do Formularza zamówienia.1.8 „Partner biznesowy” oznacza podmiot prawny, dla którego korzystanie z Rozwiązania w chmurze jest konieczne w związku z wewnętrznymi operacjami biznesowymi Klienta oraz jego Podmiotów powiązanych, które mogą obejmować klientów, dystrybutorów, dostawców usług i/lub dostawców Klienta lub jego Podmiotów powiązanych.1.9 „Okres subskrypcji” oznacza okres subskrypcji Rozwiązania w chmurze określony w odpowiednim Formularzu zamówienia, łącz...
Usage Metric means the usage parameters for determining the permitted access and use and
Usage Metric means the usage parameters for determining the permitted access and use and calculating the applicable fees due for a Cloud Service as set forth in an Order Form.1.1. Any terms not defined in this Cloud Choice STC will have the meaning ascribed to them in any other part of the Agreement.1.2. The headings in this Cloud Choice Amendment are for convenience only and are to be ignored in construing this Cloud Choice Amendment.1.3. Any reference in this Cloud Choice STC to a defined document is a reference to that defined document as amended, varied, novated or supplemented from time to time.1.4. The Sell Cloud Model Specific Terms and Conditions do not apply to this Cloud Choice STC, except to the extent that any defined terms are used in the Cloud Choice STC or elsewhere in the Agreement, then those defined terms and their meanings shall still apply.