Relationship Between the Sample Clauses

Relationship Between the. Parties In all matters relating to this Agreement, Customer and Liferay shall act as independent contractors. Nothing in this Agreement or related to Liferay's performance of any Order Form will be construed to create an employment or agency relationship or a partnership between Customer (or any Customer personnel) and Liferay (or any Liferay personnel). Each party will be solely responsible for supervision, direction, control and payment of its personnel, including applicable taxes, deductions, other payments and benefits. Liferay may subcontract Services under an Order Form to third parties or its Affiliates without the approval of Customer; provided, however, that (i) subcontractors agree to protect Customer Confidential Information subject to terms at least substantially similar with Section 9, and (ii) Liferay remains responsible to Customer for performance of its obligations hereunder. Neither party will represent that it has any authority to assume or create any obligation, express or implied, on behalf of the other party, or to represent the other party as agent, employee or in any other capacity. Nothing herein shall oblige parties to enter into any further agreement(s) with each other.
Relationship Between the parties We are engaged as an independent contractor. Neither of us is an agent or representative of or has the authority to bind the other. Neither of us will act or represent ourselves, directly or by implication, as an agent of the other or in any manner assume or create any obligation on behalf of, or in the name of the other. The Agreement is not intended and will not be taken to constitute a partnership, agency, employment, joint venture or fiduciary relationship between us.
Relationship Between the. PARTIES Nothing herein shall be deemed to create an employment relationship, an agency relationship, nor a joint venture or partnership relationship between XXXX and and/or its agents. Nothing herein shall impose any duty or requirement for XXXX to make Client Referrals to and/or its agents nor shall and/or its agents have a duty or be obligated to accept any Client Referral.
Relationship Between the. Parties In all matters relating to this Agreement, Customer and Liferay shall act as independent contractors. Nothing in this Agreement or related to Liferay's performance of any Order Form will be construed to create an employment or agency relationship or a partnership between Customer (or any Customer personnel) and Liferay (or any Liferay personnel). Each party will be solely responsible for supervision, direction, control and payment of its personnel, including applicable taxes, deductions, other payments and benefits. Liferay may subcontract Services under an Order Form to third parties or its Affiliates without the approval of Customer; provided, however, that (i) subcontractors agree to protect Customer Confidential Information subject to terms at least substantially similar with Section 9, and (ii) Liferay remains responsible to Customer for performance of its obligations hereunder. Neither party will represent that it has any authority to assume or create any obligation, express or implied, on behalf of the other party, or to represent the other party as agent, employee or in any other capacity. Nothing herein shall oblige parties to enter into any further agreement(s) with each other. 13.3. Assignments This Agreement is binding on the parties to this Agreement, and other than the rights conferred on Business Partners in Sections 4.1 and 5.1, nothing in this Agreement or in any Order Form grants any other person or entity any right, benefit or remedy of any nature whatsoever, except for the parties' Affiliates as expressly provided in this Agreement. Neither party may assign, novate, transfer or otherwise dispose of any of its rights or obligations under this Agreement and/or any Order Form without the other party’s prior written consent which shall not be unreasonably withheld, delayed or conditioned; the party required to give its consent may however attach reasonable conditions to its consent. Either party may, upon written notice to, and without the prior approval of, the other party, (i) assign or novate this Agreement to an Affiliate as long as the Affiliate has sufficient credit to satisfy its obligations under this Agreement and the scope of the Services is not affected; and, (ii) assign or novate this Agreement pursuant to a merger or a sale of all or substantially all of such party's assets or stock, and in each case (i) or (ii) provided that (a) the assigning or novating party provides the other party with a written confirmation of the...
Relationship Between the. PARTIES The INSTITUTION shall act as an independent contractor of the SPONSOR 16.1 ŘEŠITEL tímto prohlašuje, že za každého uvedeného nebo identifikovaného ŘEŠITELE nebo sub-ŘEŠITELE, který xx xxxxx zúčastněný na ošetření nebo vyhodnocování výzkumných subjektů (např. každý ŘEŠITEL nebo sub-ŘEŠITEL uvedený na formuláři 1572 nebo jakémkoliv obdobném národním nebo jiném analogickém formuláři nebo seznamu), připojil k této SMLOUVĚ nebo okamžitě zašle ZADAVATELI kopii Finančního přiznání za použití Formuláře „Financial Disclosure Form“, který byl úplně vyplněn a podepsán tímto ŘEŠITELEM nebo sub- ŘEŠITELEM. 16.2 Žádné platby podle této SMLOUVY nebudou provedeny, dokud ZADAVATEL neobdrží vyplněný a podepsaný formulář pro každého ŘEŠITELE. 16.3 ŘEŠITEL se zavazuje zajistit, že veškeré takové formuláře budou okamžitě aktualizovány dle potřeby pro udržování jejich přesnosti a úplnosti v průběhu trvání této SMLOUVY a po dobu jednoho (1) roku po dokončení STUDIE. INSTITUCE xx xxxx zavazuje pomáhat ZADAVATELI při získávání analogických vyplněných a podepsaných formulářů pro každého ŘEŠITELE a sub-ŘEŠITELE jeden rok po dokončení STUDIE a pomáhat při získávání jakýchkoliv informací a vypracování veškerých dokladů potřebných pro úplné vyhovění 21 CFR, část 54 nebo pravidlům či směrnicím v něm nebo analogickým národním směrnicím. INSTITUCE uznává a souhlasí s xxx, že vypněné formuláře můžou být podrobeny kontrole vládními nebo regulačními úřady. 17. ROZHODNÉ PRÁVO Tato SMLOUVA se řídí a vykládá v souladu s českým právem. Veškeré xxxxx vznikající z této SMLOUVY nebo v souvislosti s ní budou předloženy soudům v Ostravě, jestliže nedojde k jexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. 00. VZTAH MEZI STRANAMI INSTITUCE bude působit jako nezávislý dodavatel ZADAVATELE a nebude
Relationship Between the. PARTIES The relationship between PayU and the Merchant is on principal-to-principal basis. Nothing contained herein shall be deemed to create any association, partnership, joint venture or relationship of principal and agent or master and servant, or employer and employee between the Parties hereto or any affiliates or subsidiaries thereof or to provide either Party with the right, power or authority, whether express or implied to create any such duty or obligation on behalf of the other Party. RELAȚIA ÎNTRE PĂRȚILE Relația între PayU și Comerciant este o relație la nivel de egalitate. Nici o prevedere din prezentul contract nu va fi considerată a crea orice asociere, parteneriat sau relație de mandant și agent sau superior și subordonat, sau angajator și angajat între părțile la prezentul contact sau oricare Afiliați sau sucursale ale acestora, sau nu va furniza nici unei Părți drept, putere sau autoritate, fie exprese fie implicite, de a crea orice astfel de obligație sau îndatorire în numele celeilalte Părți. GOVERNING LAW AND ENFORCEMENT This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it are governed by Polish law. The courts of competent for PayU shall have the exclusive jurisdiction to settle any dispute arising out of or in connection with this Agreement (including a dispute relating to the existence, validity or termination of this Agreement or the consequences of its nullity or any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement) The Agreement shall not be governed by provisions of art. 66 1 § 1 - 3 of the Civil Code. The Agreement shall not be governed by provisions of Section II (with the exception of art. 32a) and art. 34, art. 35 – 37, 40 (3) and (4), art. 45, art. 46 (2) – (5), art. 47, art. 48, art. 51, art. 144 – 146 of the Act on Payment Services of 19 August 2011. The term defined in art. 44 (2) of the Act on Payment Services shall be replaced with the term defined in clause 6.12 hereof. The provisions excluded from clauses 25.3 and 25.4 of this section shall be replaced by the provisions of the Agreement followed by the other provisions of law, except for provisions excluded in clauses 25.3 and 25.4 of this section. This Agreement can be prepared in two different language versions. Unless one of the language will not be Polish language version, then in case of any discrepancies the English language version shall prevail. LEGEA DE GUVERNARE ȘI APLICARE Prezentul Contr...
Relationship Between the. EMPLOYMENT BUSINESS AND THE CONSULTANCY AND BETWEEN THE CLIENT AND THE CONSULTANCY

Related to Relationship Between the

  • RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTIES A Party is not by virtue of this Agreement the employee, agent or partner of the other Party and is not authorised to bind or represent the other Party.

  • Relationship Between Parties Each party will be deemed to represent to the other party on the date on which it enters into a Transaction that (absent a written agreement between the parties that expressly imposes affirmative obligations to the contrary for that Transaction):

  • Parties’ Relationship The parties to the Agreement are independent parties. BNY Mellon, in furnishing the Services, is acting as an independent contractor. BNY Mellon has the sole right and obligation to supervise, manage, contract, direct, procure, perform or cause to be performed, all work to be performed by BNY Mellon and its employees, agents, independent contractors and other representatives under the Agreement. At no time shall any such individuals represent himself or herself as an employee of a Fund or be considered an employee of a Fund. BNY Mellon is not a joint venturer with, nor an employee, agent or partner of the Funds and has no authority to represent or bind the Funds as to any matters.

  • No Contractual Relationship Between Sub Servicers and the NIMS Insurer, the Trustee or Certificateholders. Any Sub-Servicing Agreement that may be entered into and any transactions or services relating to the Mortgage Loans involving a Sub-Servicer in its capacity as such shall be deemed to be between the Sub-Servicer and the Master Servicer alone, and the NIMS Insurer, the Trustee and Certificateholders shall not be deemed parties thereto and shall have no claims, rights, obligations, duties or liabilities with respect to the Sub-Servicer except as set forth in Section 6.10. The Master Servicer shall be solely liable for all fees owed by it to any Sub-Servicer, irrespective of whether the Master Servicer's compensation pursuant to this Agreement is sufficient to pay such fees.

  • Relationship to Plan This Option is subject to all of the terms, conditions and provisions of the Plan and administrative interpretations thereunder, if any, which have been adopted by the Company’s Compensation Committee (“Committee”) and are in effect on the date hereof. Except as defined herein, capitalized terms shall have the same meanings ascribed to them under the Plan. For purposes of this Option Agreement:

  • Exclusive Relationship Subject to Section 3.2, neither Kallikrein LLC, Genzyme, Dyax nor any of their respective Affiliates shall independently, or with a Third Party, conduct research or development activities regarding, or engage in the manufacture, marketing, sale or distribution of, DX-88 and any other protein/peptide product that inhibits the activity of human plasma kallikrein during the term of this Agreement other than as part of the Program. In addition, during the two-year period following termination of this Agreement, neither (a) the breaching Party and its Affiliates in the case of termination pursuant to Section 13.2.1 hereof, (b) the terminating Party and its Affiliates in the case of termination pursuant to Section 13.2.2 hereof, (c) the non-terminating Party and its Affiliates in the case of termination pursuant to Sections 13.2.3 and 13.2.4 hereof nor (d) Genzyme in the case of termination pursuant to Section 13.2.5 hereof shall independently, or with a Third Party, conduct research regarding, or engage in the manufacture, marketing, sale or distribution of, protein/peptide products that inhibit the activity of human plasma kallikrein; PROVIDED, HOWEVER, that in the event that this Agreement is terminated pursuant to Sections 13.2.2 or 13.2.5 hereof and the non-terminating Party, or Dyax in the case of termination pursuant to Section 13.2.5 hereof, does not exercise its option under Sections 13.3.2(a) or 13.3.5(a) hereof, then the restrictions set forth in this sentence shall not apply. Notwithstanding the foregoing, nothing herein is intended to restrict Genzyme, Dyax or their respective Affiliates from conducting research or development activities regarding, or engaging in the manufacture, marketing, sale or distribution of, "small molecule" drugs (as defined in Section 1.3).

  • Commercial Relationship The Employee expressly acknowledges that the Employee’s participation in the Program and the Company’s grant of the Award does not constitute an employment relationship between the Employee and the Company. The Employee has been granted the Award as a consequence of the commercial relationship between the Company and the Company’s Subsidiary in Mexico that employs the Employee, and the Company’s Subsidiary in Mexico is the Employee’s sole employer. Based on the foregoing: (a) the Employee expressly acknowledges that the Program and the benefits derived from participation in the Program do not establish any rights between the Employee and the Subsidiary in Mexico that employs the Employee; (b) the Program and the benefits derived from participation in the Program are not part of the employment conditions and/or benefits provided by the Subsidiary in Mexico that employs the Employee; and (c) any modifications or amendments of the Program or benefits granted thereunder by the Company, or a termination of the Program by the Company, shall not constitute a change or impairment of the terms and conditions of the Employee’s employment with the Subsidiary in Mexico.

  • At-Will Relationship I understand and acknowledge that my Relationship with the Company is and shall continue to be at-will, as defined under applicable law, meaning that either I or the Company may terminate the Relationship at any time for any reason or no reason, without further obligation or liability.

  • Non-Exclusive Relationship The relationship between the parties is a non-exclusive one, which allows the Contractor and the Principal to engage in other activities, provided that all of the terms and conditions under this Agreement are strictly observed, including the avoidance of conflicts of interests. Notwithstanding the foregoing:

  • Employment Relationship Employment with the Company is for no specific period of time. Your employment with the Company will be “at will,” meaning that either you or the Company may terminate your employment at any time and for any reason, with or without cause. Any contrary representations that may have been made to you are superseded by this letter agreement. This is the full and complete agreement between you and the Company on this term. Although your job duties, title, compensation and benefits, as well as the Company’s personnel policies and procedures, may change from time to time, the “at will” nature of your employment may only be changed in an express written agreement signed by you and a duly authorized officer of the Company (other than you).