Definice Pojistník

Pojistník je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
Pojistník fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistiteli pojistné. Pojistník nemusí být totožný s pojištěným.

Examples of Pojistník in a sentence

  • Stejnou povinnost má Pojistník i vůči jakékoli další fyzické osobě, od níž získá osobní údaje v souvislosti s tímto pojištěním, a to bezprostředně poté, co osobní údaje od takové osoby získá.

  • Pojistnou smlouvu s námi jako pojistitelem uzavírá KB jako Pojistník.


More Definitions of Pojistník

Pojistník je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem a která je povinna platit pojistné; pojistník může být současně i pojištěným;
Pojistník. HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., jako osoba, která s pojistitelem uzavřela tuto pojistnou smlouvu.
Pojistník osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojišťovnou a je povinna platit pojistné, v tomto pojištění je pojistníkem KB;
Pojistník. Equa bank a.s., která s pojistitelem uzavřela tuto smlouvu.
Pojistník. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, jako osoba, která s pojistitelem uzavřela tuto pojistnou smlouvu.
Pojistník. Ten, kdo sjednává smlouvu, má pojistný zájem na jejím trvání a pravidelně platí pojistné.
Pojistník osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu; asistenční centrála / správce pojištění: Europ Assistance s.r.o. se sídlem Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 25287851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87094;