Smluvní strany Vzorová ustanovení

Smluvní strany. 1.1. Kupující: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol Zastoupený: Ing. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, kvestorkou bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. číslo účtu: 500022222/0800 IČO: 60460709 (dále jen „kupující“) na straně jedné a
Smluvní strany. Prodávající: Kupující:
Smluvní strany. Objednatel: Zhotovitel:
Smluvní strany. 1. Kupující Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové a
Smluvní strany. 1.1. Objednatel:
Smluvní strany. 1. Odběratel: Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565 Zastoupen: RNDr. Xxxxx Xxxxxxxxx, generálním ředitelem IČ: 708 90 013 DIČ: CZ70890013 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov Číslo účtu: 29639641/0100 Zástupce ve věcech technických: Xxx Xxxxxxxx, vedoucí útvaru rybářství
Smluvní strany. 1.1. Objednatel: zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň statutární orgán: IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 e-mail: xxxxxx xxxxxxxx: telefon: kontaktní osoba ve věcech technických: (dále jen „kontaktní osoba objednatele“) (dále jen „objednatel“)
Smluvní strany. Objednatel: Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Datová schránka: 5eabx4t Číslo účtu: 27-1842619349/0800 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Zastoupen: Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, primátorem Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Xxx. Xxxx Xxxxxxx, vedoucí odboru životního prostředí Kontaktní osoby ve věcech technických: Xxx. Xxxx Xxxxxxx, vedoucí odboru životního prostředí Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, referentka odboru životního prostředí dále jen „objednatel“ Zhotovitel: Sídlo: IČ: DIČ: Datová schránka: E-mailová adresa: Číslo účtu: Bankovní spojení: Zastoupen: Zapsán: Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Kontaktní osoba ve věcech technických: dále jen „zhotovitel“
Smluvní strany. 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
Smluvní strany. Poskytovatel: Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 50168 zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 zastoupený Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Ph.D., generálním ředitelem zastoupený ředitel KŘ/LZ na základě pověření ……………………………………. na adrese …………………… IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451 bankovní spojení dle LS/LZ číslo účtu dle LS/LZ ke smluvnímu jednání pověřen: ……schvalovatel dle KŘ/LZ Tel.: E-mail: a dále lesní správce příslušné LS na adrese: ………………………………. Nabyvatel: ………………………… se sídlem/s místem podnikání …………………………… PSČ ………………………………… zapsaný v obchodním rejstříku u …………………………………… ……… zastoupený: ………………………………………. ………………………………………. ………………………………………. IČO: ...…………… DIČ: …………… bankovní spojení: …………………………….. číslo účtu: ……………………………..……… ke smluvnímu jednání pověřen: ………………………………………. Tel.: E-mail: