Definition of PRC Operating Subsidiaries

  1. PRC Operating Subsidiaries means Delingha; Gansu Longchang; Gansu Jintai; Hainanzhou; Shaya; Wusu Zhongjing; Alaer; Bohu Jingjia; Bohu Jinko Solar Co., Ltd. (Bo Hu Xian Jing Ke Neng Yuan You Xian Gong Si ); Bohu Kesheng Electricity Co., Ltd. (Bo Hu Xian Ke Sheng Dian Li You Xian Gong Si ); Ningxia Jinko PV Electricity Co., Ltd. (Zhu Xia Jing Ke Guang Fu Fa Dian You Xian Gong Si ); Jiaxing JinkoSolar Development Co., Ltd. (Jia Xing Shi Jing Ke Neng Yuan Fa Zhan You Xian Gong Si ) and Zhenjiang Jinko PV Electricity Co., Ltd. (Zhen Jiang Jing Ke Guang Fu Fa Dian You Xian Gong Si ); provided, however, "PRC Operating Subsidiaries" shall not be interpreted to include Gansu Jintai with respect to any obligation of any Warrantor or any Collective Warranty set forth in Sections 3, 5 or 6, Part A or Part B of Schedule 1, Part A of Schedule 2 (other than Sections 1(c) and 1(d) of Part A of Schedule 2) or Schedule 5.

Definition of PRC Operating Subsidiaries in Subscription Agreement

PRC Operating Subsidiaries means Delingha; Gansu Longchang; Gansu Jintai; Hainanzhou; Shaya; Wusu Zhongjing; Alaer; Bohu Jingjia; Bohu Jinko Solar Co., Ltd. (Bo Hu Xian Jing Ke Neng Yuan You Xian Gong Si ); Bohu Kesheng Electricity Co., Ltd. (Bo Hu Xian Ke Sheng Dian Li You Xian Gong Si ); Ningxia Jinko PV Electricity Co., Ltd. (Zhu Xia Jing Ke Guang Fu Fa Dian You Xian Gong Si ); Jiaxing JinkoSolar Development Co., Ltd. (Jia Xing Shi Jing Ke Neng Yuan Fa Zhan You Xian Gong Si ) and Zhenjiang Jinko PV Electricity Co., Ltd. (Zhen Jiang Jing Ke Guang Fu Fa Dian You Xian Gong Si ); provided, however, "PRC Operating Subsidiaries" shall not be interpreted to include Gansu Jintai with respect to any obligation of any Warrantor or any Collective Warranty set forth in Sections 3, 5 or 6, Part A or Part B of Schedule 1, Part A of Schedule 2 (other than Sections 1(c) and 1(d) of Part A of Schedule 2) or Schedule 5.