Common use of Vastuunvapautus Clause in Contracts

Vastuunvapautus. APPLE-OHJELMISTON KÄYTTÄMINEN, OHJELMISTON TYYDYTTÄVÄ LAATU, SUORITUSKYKY, TARKKUUS JA TOIMINTA OVAT KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. APPLE-OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, JA APPLE JA APPLEN LISENSOIJAT (JOITA KOHDISSA 7 JA 8 KUTSUTAAN YHTEISNIMITYKSELLÄ "APPLE") VAPAUTTAVAT ITSENSÄ, EDELLÄ ESITETYN RAJATUN TAKUUN HUOMIOONOTTAEN JA SILTÄ OSIN KUIN SE SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN ON MAHDOLLISTA, SUORASTA, VÄLILLISESTÄ JA LAKISÄÄTEISESTÄ TUOTE- JA MUUSTA VASTUUSTA APPLE-OHJELMISTON SUHTEEN MUKAANLUKIEN KAUPALLINEN KÄYTTÖKELPOISUUS JA SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN, LAADUN TYYDYTTÄVYYS, VIRHEETTÖMYYS JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN. APPLE EI TAKAA, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT KAIKKI VAATIMUKSET, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ JA VIRHEETÖNTÄ, TAI ETTÄ APPLE-OHJELMISTON VIRHEET TULLAAN KORJAAMAAN. MIKÄÄN APPLEN TAI APPLEN VALTUUTTAMAN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI OHJE EI LUO TAKUUTA. JOS APPLE-OHJELMISTO TODETAAN VIALLISEKSI, ASIAKAS ON VASTUUSSA KAIKISTA HUOLTO- JA KORJAUSKULUISTA. KOSKA JOILLAIN OIKEUSTOIMIALUEILLA EI SALLITA VASTUUN RAJOITTAMISTA, EDELLÄMAINITTU EI EHKÄ KOSKE TEITÄ.

Appears in 5 contracts

Samples: Final Cut Pro Software License Agreement, Final Cut Express Software License Agreement, Final Cut Express Software License Agreement

Vastuunvapautus. APPLE-OHJELMISTON KÄYTTÄMINEN, OHJELMISTON TYYDYTTÄVÄ LAATU, SUORITUSKYKY, TARKKUUS JA TOIMINTA OVAT KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. APPLE-OHJELMISTO TOIMITETAAN " SELLAISENAAN " ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, JA APPLE JA APPLEN LISENSOIJAT (JOITA KOHDISSA 7 JA 8 KUTSUTAAN YHTEISNIMITYKSELLÄ " APPLE " ) VAPAUTTAVAT ITSENSÄ, EDELLÄ ESITETYN RAJATUN TAKUUN HUOMIOONOTTAEN HUOMIOON OTTAEN JA SILTÄ OSIN KUIN SE SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN ON MAHDOLLISTA, SUORASTA, VÄLILLISESTÄ JA LAKISÄÄTEISESTÄ TUOTE- JA MUUSTA VASTUUSTA APPLE- APPLE- OHJELMISTON SUHTEEN MUKAANLUKIEN MUKAAN LUKIEN KAUPALLINEN KÄYTTÖKELPOISUUS JA SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN, LAADUN TYYDYTTÄVYYS, VIRHEETTÖMYYS JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN. APPLE EI TAKAA, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT KAIKKI VAATIMUKSET, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ JA VIRHEETÖNTÄ, ETTÄ APPLE-OHJELMISTO ON YHTEENSOPIVA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OHJELMISTOJEN KANSSA TAI ETTÄ APPLE-OHJELMISTON VIRHEET TULLAAN KORJAAMAAN. MIKÄÄN APPLEN TAI APPLEN VALTUUTTAMAN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI OHJE EI LUO TAKUUTA. JOS APPLE- APPLE- OHJELMISTO TODETAAN VIALLISEKSI, ASIAKAS ON VASTUUSSA KAIKISTA HUOLTO- JA KORJAUSKULUISTA. KOSKA JOILLAIN OIKEUSTOIMIALUEILLA EI SALLITA VASTUUN RAJOITTAMISTA, EDELLÄMAINITTU EDELLÄ MAINITTU EI EHKÄ KOSKE TEITÄ.

Appears in 2 contracts

Samples: Administration Software License Agreement, Administration Software License Agreement

Vastuunvapautus. APPLE-OHJELMISTON KÄYTTÄMINEN, OHJELMISTON TYYDYTTÄVÄ LAATU, SUORITUSKYKY, TARKKUUS JA TOIMINTA OVAT KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. APPLE-OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, JA APPLE JA APPLEN LISENSOIJAT (JOITA KOHDISSA 7 JA 8 KUTSUTAAN YHTEISNIMITYKSELLÄ "APPLE") VAPAUTTAVAT ITSENSÄ, EDELLÄ ESITETYN RAJATUN TAKUUN HUOMIOONOTTAEN JA SILTÄ OSIN KUIN SE SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN ON MAHDOLLISTA, SUORASTA, VÄLILLISESTÄ JA LAKISÄÄTEISESTÄ TUOTE- JA MUUSTA VASTUUSTA APPLE-OHJELMISTON SUHTEEN MUKAANLUKIEN KAUPALLINEN KÄYTTÖKELPOISUUS JA SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN, LAADUN TYYDYTTÄVYYS, VIRHEETTÖMYYS JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN. APPLE EI TAKAA, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT KAIKKI VAATIMUKSET, ETTÄ APPLE- APPLE- OHJELMISTON TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ JA VIRHEETÖNTÄ, TAI ETTÄ APPLE-OHJELMISTON VIRHEET TULLAAN KORJAAMAAN. MIKÄÄN APPLEN TAI APPLEN VALTUUTTAMAN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI OHJE EI LUO TAKUUTA. JOS APPLE-OHJELMISTO TODETAAN VIALLISEKSI, ASIAKAS ON VASTUUSSA KAIKISTA HUOLTO- JA KORJAUSKULUISTA. KOSKA JOILLAIN OIKEUSTOIMIALUEILLA EI SALLITA VASTUUN RAJOITTAMISTA, EDELLÄMAINITTU EI EHKÄ KOSKE TEITÄ.

Appears in 2 contracts

Samples: Software License Agreement, Final Cut Server Software License Agreement

Vastuunvapautus. APPLE-OHJELMISTON KÄYTTÄMINEN, OHJELMISTON TYYDYTTÄVÄ LAATU, SUORITUSKYKY, TARKKUUS JA TOIMINTA OVAT KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. APPLE-OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, JA APPLE JA APPLEN LISENSOIJAT (JOITA KOHDISSA 7 JA 8 KUTSUTAAN YHTEISNIMITYKSELLÄ "APPLE") VAPAUTTAVAT ITSENSÄ, EDELLÄ ESITETYN RAJATUN TAKUUN HUOMIOONOTTAEN HUOMIOON OTTAEN JA SILTÄ OSIN KUIN SE SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN ON MAHDOLLISTA, SUORASTA, VÄLILLISESTÄ JA LAKISÄÄTEISESTÄ TUOTE- JA MUUSTA VASTUUSTA APPLE-OHJELMISTON SUHTEEN MUKAANLUKIEN MUKAAN LUKIEN KAUPALLINEN KÄYTTÖKELPOISUUS JA SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN, LAADUN TYYDYTTÄVYYS, VIRHEETTÖMYYS JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN. APPLE EI TAKAA, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT KAIKKI VAATIMUKSET, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ JA VIRHEETÖNTÄ, ETTÄ APPLE-OHJELMISTO ON YHTEENSOPIVA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OHJELMISTOJEN KANSSA TAI ETTÄ APPLE-OHJELMISTON VIRHEET TULLAAN KORJAAMAAN. MIKÄÄN APPLEN TAI APPLEN VALTUUTTAMAN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI OHJE EI LUO TAKUUTA. JOS APPLE-OHJELMISTO TODETAAN VIALLISEKSI, ASIAKAS ON VASTUUSSA KAIKISTA HUOLTO- JA KORJAUSKULUISTA. KOSKA JOILLAIN OIKEUSTOIMIALUEILLA EI SALLITA VASTUUN RAJOITTAMISTA, EDELLÄMAINITTU EDELLÄ MAINITTU EI EHKÄ KOSKE TEITÄ.

Appears in 2 contracts

Samples: Software License Agreement, Software License Agreement

Vastuunvapautus. APPLE-OHJELMISTON KÄYTTÄMINEN, OHJELMISTON TYYDYTTÄVÄ LAATU, SUORITUSKYKY, TARKKUUS JA TOIMINTA OVAT KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. APPLE- APPLE- OHJELMISTO TOIMITETAAN " SELLAISENAAN " ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, JA APPLE JA APPLEN LISENSOIJAT (JOITA KOHDISSA 7 JA 8 KUTSUTAAN YHTEISNIMITYKSELLÄ " APPLE " ) VAPAUTTAVAT ITSENSÄ, EDELLÄ ESITETYN RAJATUN TAKUUN HUOMIOONOTTAEN JA SILTÄ OSIN KUIN SE SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN ON MAHDOLLISTA, SUORASTA, VÄLILLISESTÄ JA LAKISÄÄTEISESTÄ TUOTE- JA MUUSTA VASTUUSTA APPLE-OHJELMISTON SUHTEEN MUKAANLUKIEN MUKAAN LUKIEN KAUPALLINEN KÄYTTÖKELPOISUUS JA SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN, LAADUN TYYDYTTÄVYYS, VIRHEETTÖMYYS JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN. APPLE EI TAKAA, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT KAIKKI VAATIMUKSET, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ JA VIRHEETÖNTÄ, ETTÄ APPLE-OHJELMISTO ON YHTEENSOPIVA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OHJELMISTOJEN KANSSA TAI ETTÄ APPLE-OHJELMISTON VIRHEET TULLAAN KORJAAMAAN. MIKÄÄN APPLEN TAI APPLEN VALTUUTTAMAN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI OHJE EI LUO TAKUUTA. JOS APPLE-OHJELMISTO TODETAAN VIALLISEKSI, ASIAKAS ON VASTUUSSA KAIKISTA HUOLTO- JA KORJAUSKULUISTA. KOSKA JOILLAIN OIKEUSTOIMIALUEILLA EI SALLITA VASTUUN RAJOITTAMISTA, EDELLÄMAINITTU EDELLÄ MAINITTU EI EHKÄ KOSKE TEITÄ.

Appears in 1 contract

Samples: Administration Software License Agreement