Klineberger Sample Clauses

Klineberger. Viktor Vohryzek byl jednou z nejvýraznějších osobností českožidovského hnutí na začátku 20. stol. Za války byl vězněn v Josefově. Českožidovskou otázku viděl jako problém etický a náboženský. R. 1900 napsal pro Českožidovské listy sérii článků s názvem Epištoly k českým židům, další jeho významné práce jsou K židovské otázce. Vybrané úvahy a články a Kniha životní moudrosti. V r. 1907 Vohryzek založil Svaz českých pokrokových židů, který se stal mluvčím mladé českožidovské generace (viz níže).181 Advokát Ed. Lederer (Leda) se narodil v Chotovinách, jeho nejznámější knižní studie jsou Českožidovská otázka, Žid v dnešní společnosti a nesčetná řada úvah o asimilaci, sionismu, antisemitismu apod. uložená ve všech ročnících Českožidovských listů, Rozvoje a jinde.182 Jak uvádí o Ed. Ledererovi O. Guth: „Vycítil, že myšlenky Siegfriedem Kapperem hlásané vyžadují rozvedení a vědeckého zdůvodnění. […] stavěl takřka na panenské půdě nemaje předchůdců a přece podařilo se mu na základě sebraného materiálu přesvědčivě dokázat, že židé u nás v českém prostředí přirozeně mohou být jedině Čechy.“183 Uveďme si přímo slova Ed. Lederera: „[…] uvědomili si tedy, židé čeští, že jsou netoliko povinni, nýbrž i oprávněni pokládati se za příslušníky národa českého, stejně jak žid německý, francouzský atd. má právo býti Němcem, Francouzem.“184 Bohdan Klineberger, právník, filozof a sociolog, r. 1901 uveřejnil v Českožidovských listech stať o antisemitismu, po roztržce ohledně rozhovoru o židech, jež poskytl klerikálnímu Rozkvětu F. L. Rieger se Klieneberger odmlčel a ačkoliv stál u založení Rozvoje, tak v českožidovském hnutí několik let nepůsobil aktivně i když byl čestným členem Akademického spolku Kapper, významné jsou jeho statě Assimilace, kterou uveřejnil 181 MUNELES, O. Bibliografický přehled židovské Prahy, s. 360, 365 GUTH, Otakar. Dr. Vohryzek. K 50. narozeninám. Kalendář česko-židovský, 1914, roč. 34, s. 136–140, GUTH, Otakar. O dru Viktoru Vohryzkovi. Kalendář česko-židovský, 1921, roč. 41, s. 62–72, HAJN, Alois. In memoriam. Kalendář česko-židovský, 1922, roč. 42, s. 3–7, HUMBERGER, Jaroslav. Dějiny českožidovského tisku. Rozvoj, 1936, roč. 43, č. 22, 29. 5. 1936, s. 3, ROTHKIRCHEN, L. The Jews of Bohemia and Moravia, s. 17, KREJČOVÁ, Helena. Vohryzek, Viktor [online]. The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, YIVO Institute for Jewish Research, 2010 [cit. dle dle 1. dubna 2011]. Dostupné na World Wide Web: < xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx.xxxx/Xxxxxxxx...

Related to Klineberger

  • Millwright Shall be qualified to assist and work under the direction and instructions of Millwright I or A. He will work alone at times performing assignments in keeping with his training. He must become proficient in good practices in the areas of fitting, aligning, lubricating and the operation of all shop tools and machines. In addition to the foregoing, he will be exposed to basic principles of hydraulics and pneumatics. He will begin the process of learn- ing techniques required in trouble shooting key production machinery, pipefitting, and basic welding, but will not be expected to display a high degree of proficiency in these areas at this point. He will be required to have the necessary tools to perform his duties. Under direction, will continue to develop skills in trouble shooting all plant equipment. Millwright Must be capable of performing the tasks of fitting, aligning, and able to operate all shop tools and machines. Must, under direction, become proficient in basic welding and pipe-fitting as well as dismantling and reassembly of plant He may work alone frequently, but occasionally will require direc- tion and instructions from Millwright I, or A. Must, under direction, become proficient at effective methods of trouble shooting and repairing hydraulic, pneumatic and mechan- ical faults in plant machinery. Millwright Must be capable, without direction, of fitting, aligning, lubricating, taking apart and reassembling plant equipment. In addition, is expected to be to weld, operate shop tools and do pipefitting as required. Under direction will begin the process of learning machining and continue to improve his skills at machining parts. Millwright I Must be capable, without direction, of performing all practices under Millwright Must under direction, become proficient at reading and understanding blueprints, all phases of installing new equipment, laying out hydraulic and mechanical drives and meet speed and power requirements correctly. Millwright A Must be capable, without direction, of performing all practices under Millwright I, and Must take full responsibility for work done by himself or his assistant. Must be in possession of a Millwright Certificate or a Machinist Certificate or Welder Certificate. Must be in possession of a ProvincialTrades Certificate recognized by the Ontario Ministry of Labour. Filer Trainee Trains on saw and knife changes and knife grinding Filer C He shall be capable under direction of performing all changes and knife grinding. Filer B He shall be capable under direction of performing all changes and knife grinding bench, fitting and sharpening saws. Filer A He shall be capable without direction of performing all jobs listed under

  • Messrs Cope and Xxxxxxxxxx have shared voting and investment power over the shares being offered under the prospectus supplement filed with the SEC in connection with the transactions contemplated under the Purchase Agreement. Lincoln Park Capital, LLC is not a licensed broker dealer or an affiliate of a licensed broker dealer.

  • Xxxxx, Haldimand, Norfolk The approved posted schedule shall provide a minimum of 16 hours off between scheduled tours, unless mutually agreed between the Nurse and the team.

  • AT&T 9STATE shall be defined as the States of Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina and Tennessee.

  • Associate Professor An Associate Professor is a member of a Faculty of the University who shall ordinarily have the following minimum qualifications:

  • Sincerely, E-1 EXHIBIT F TO THE PARTNERSHIP AGREEMENT [CONTRACTOR'S CERTIFICATE] [Contractor's Letterhead] _______________, 199____ WNC Housing Tax Credit Fund VI, L.P., Series 6 c/o WNC & Associates, Inc. 0000 Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx 000 Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx 00000 Re: West Mobile County Housing, LTD. Dear Ladies and Gentlemen: The undersigned Xxxxx Xxxxx Builders, Inc., (hereinafter referred to as "Contractor"), has furnished or has contracted to furnish labor, services and/or materials (hereinafter collectively referred to as the "Work") in connection with the improvement of certain real property known as __________________ located in Theodore, Mobile County, Alabama (hereinafter known as the "Apartment Housing"). Contractor makes the following representations and warranties regarding Work at the Apartment Housing. o Work on said Apartment Housing has been performed and completed in accordance with the plans and specifications for the Apartment Housing. o Contractor acknowledges that all amounts owed pursuant to the contract for Work performed for West Mobile County Housing, LTD. is paid in full. o Contractor acknowledges that West Mobile County Housing, LTD. is not in violation with terms and conditions of the contractual documents related to the Apartment Housing. o Contractor warrants that all parties who have supplied Work for improvement of the Apartment Housing have been paid in full. o Contractor acknowledges the contract to be paid in full and releases any lien or right to lien against the above property. The undersigned has personal knowledge of the matters stated herein and is authorized and fully qualified to execute this document on behalf of the Contractor. (NAME OF COMPANY) By:______________________________ Title:___________________________ EXHIBIT G TO THE PARTNERSHIP REPORT OF OPERATIONS QUARTER ENDED:____________________________,199X ------------------------------------- ----------------------------------- LOCAL PARTNERSHIP: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- GENERAL PARTNER: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- FIRM NAME: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- ADDRESS: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- CITY, STATE, ZIP: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- PHONE: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- PROPERTY NAME: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- ADDRESS: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- CITY, STATE, ZIP: ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- RESIDENT MANAGER: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- PHONE: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- ACCOUNTANT: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- FIRM: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- ADDRESS: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- CITY, STATE, ZIP: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- PHONE: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------- MANAGEMENT COMPANY ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- ADDRESS: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- CITY, STATE, ZIP: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- PHONE: ------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------- CONTACT: ------------------------------------- ----------------------------------- OCCUPANCY INFORMATION

  • S.T If Federal Funds are not received on time, such funds will be invested, and shares purchased thereby will be issued, as soon as practicable.

  • Managing Director The Board may from time to time appoint a managing director who shall be a resident Canadian and director. If appointed, he shall be the chief executive officer and, subject to the authority of the Board, shall have general supervision of the business and affairs of the Corporation; and he shall, subject to the provisions of the Act, have such other powers and duties as the Board may specify. During the absence or disability of the president, or if no president has been appointed, the managing director shall also have the powers and duties of that office.

  • Asset Management Supplier will: i) maintain an asset inventory of all media and equipment where Accenture Data is stored. Access to such media and equipment will be restricted to authorized Personnel; ii) classify Accenture Data so that it is properly identified and access to it is appropriately restricted; iii) maintain an acceptable use policy with restrictions on printing Accenture Data and procedures for appropriately disposing of printed materials that contain Accenture Data when such data is no longer needed under the Agreement; iv) maintain an appropriate approval process whereby Supplier’s approval is required prior to its Personnel storing Accenture Data on portable devices, remotely accessing Accenture Data, or processing such data outside of Supplier facilities. If remote access is approved, Personnel will use multi-factor authentication, which may include the use of smart cards with certificates, One Time Password (OTP) tokens, and biometrics.

  • Pendahuluan Perdagangan Internasional adalah perdagangan antar negara yang melibatkan dua negara atau lebih, terdiri atas ekspor xxx impor. Pengertian perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional dalam UU No.7 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 4, yaitu “Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor/impor atas barang atau xxxx xxxx melampaui batas wilayah negara”. Perdagangan Internasional mencakup ekspor xxx impor, “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean” menurut UU No. 17 tahun 2006 pasal 1 ayat 14. Pada pasal yang sama dalam ayat 13 “Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”. Hambatan perdagangan internasional dapat berupa tarif maupun non-tarif. Beberapa xxx xxxx menjadi hambatan dalam perdagangan internasional misalnya regulasi pemerintah yang mencakup tarif bea cukai xxx kuota impor (Apridar 2012:121). Tarif beacukai merupakan regulasi yang di tetapkan oleh pemerintah untuk mengatur bea masuk sebuah produk impor. Kuota impor menurut Xxxxxxxxx (2014:206) “adanya pembatasan kuantitas impor pada suatu negara”. Hambatan dalam perdagangan internasional sebenarnya diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi pengusaha dalam negeri dari serangan perusahaan negara lain. Hambatan tersebut juga dapat menyulitkan pengusaha/pelaku perdagangan dalam negeri untuk memasuki pasar suatu negara. Tarif beacukai akan berpengaruh terhadap harga produk impor, begitu juga dengan diterapkannya kuota impor akan menaikkan harga produk impor tersebut. Hal inilah yang mendorong pemerintah setiap negara untuk mengurangi hambatan tersebut dengan membuat Free Trade Agreement. Free Trade Agreement merupakan salah satu bentuk hasil dari globalisasi dibidang perekonomian. Menurut Apridar (2009:268) “globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi xxx perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara”. Globalisasi ekonomi telah menyebabkan terjadinya peningkatan xxxxxx ketergantungan antar negara yang mana juga setiap negara bersaing untuk mengambil dampak positif dari globalisasi xxx menghindari dampak negatif terhadap negara mereka sendiri. Pada xxxx xxxx, Free Trade Agreement (FTA) semakin berkembang xxx dilakukan secara bilateral ataupun regional. Hal ini adalah dampak dari lambannnya proses liberalisasi perdagangan di tingkat global, sementara dalam situasi yang sama terjadi pergerakan barang yang sangat pesat antar negara. FTA hanyalah perjanjian yang difungsikan untuk menghapus hambatan tarif xxx non tarif untuk perdagangan internasional. Sementara dalam kegiatan perekonomian internasional tidak hanya menyangkut tentang perdagangan, namun juga Investasi luar negeri xxx kerjasama tenaga kerja, sehingga FTA berkembang menjadi FTA plus. Menurut Badan Xxxxxx xxx Pengembangan Kebijakan Kementrian luar negeri (2010) “FTA plus sering disebut dengan EPA (Economic Partnership Agreement) atau CEP (Closer Economic Partnership)”. Salah satu bentuk Free Trade Agreement plus adalah IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement), yaitu perjanjian untuk melakukan kegiatan perdagangan bebas antara Indonesia xxx Jepang. IJEPA adalah sebuah perjanjian kerjasama di bidang ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antarnegara xxx investasi baik di Indonesia maupun Jepang. Menurut Badan Xxxxxx xxx Pengembangan Kebijakan Kementrian luar negeri (2010) “ IJEPA merupakan perjanjian bilateral yang pertama bagi Indonesia xxx menempatkan Indonesia sejajar dengan negara pesaing di pasar Jepang”. Komoditas utama ekspor Indonesia ke Jepang adalah batubara, karet alam, minyak bumi xxx olahannya, rumput laut, udang dll (id.emb- xxxxx.xx.xx/ diakses tgl 17 Desember 2016). Sedangkan komoditas impor Indonesia dari Jepang umumnya adalah produk otomotif seperti komponen mesin xxx xxxx cadang, transportasi publik, produk elektronik, dll.