Diensten Sample Clauses

Diensten. A. Apple biedt mogelijk door of via de Apple software toegang tot diensten waarvan u gebruik kunt maken. Voor het gebruik van deze diensten, waaraan mogelijk extra kosten zijn verbonden, dient u mogelijk te beschikken over een Apple ID en dient u mogelijk aanvullende voorwaarden te accepteren. Als u ervoor kiest om dergelijke diensten in combinatie met de Apple software te gebruiken, is uw gebruik van deze diensten onderworpen aan deze aanvullende voorwaarden (als u bijvoorbeeld voorzieningen of functionaliteit van de iOS SDK gebruikt via Xcode Server, zijn de voorwaarden van de iOS SDK van toepassing), maar blijft deze licentie van toepassing op uw gebruik van de Apple software waarvoor hierbij een licentie wordt verleend.
Diensten. 2 Diensten die HR2day verleent Deze SLA is van toepassing op de diensten die HR2day verleent. Deze diensten zijn:
Diensten. De Apple software geeft mogelijk toegang tot diensten en websites van Apple en derden (hierna collectief en individueel "diensten" genoemd). Voor het gebruik van deze diensten, waaraan mogelijk extra kosten zijn verbonden, dient u te beschikken over toegang tot het internet en dient u mogelijk extra voorwaarden te accepteren. Apple biedt deze diensten uit het oogpunt van gebruiksgemak aan en is impliciet noch expliciet verplicht technische of enige andere ondersteuning te bieden voor software of diensten van derden. Voor technische ondersteuning en klantenservice met betrekking tot de geleverde software, diensten en/of producten dient u rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende softwareleverancier of -fabrikant of de aanbieder van de desbetreffende dienst. U begrijpt en erkent dat u tijdens het gebruik van de diensten kunt worden geconfronteerd met materiaal dat mogelijk kan worden opgevat als onbetamelijk, kwetsend of aanstootgevend dan wel met taalgebruik dat kan worden omschreven als expliciet. U zegt niettemin toe de diensten op eigen risico te gebruiken en Apple te zullen vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten opzichte van u voor enig materiaal dat mogelijk kan worden opgevat als onbetamelijk, kwetsend of aanstootgevend. Indien u materiaal via deze diensten uploadt, verklaart u dat u over alle rechten beschikt in het materiaal of dat u geautoriseerd bent of anderszins over het wettelijke recht beschikt om het materiaal te uploaden, en dat het materiaal de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op de diensten op geen enkele manier schendt. U stemt ermee in dat de diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot afbeeldingen, geluidsfragmenten en redactioneel materiaal, informatie en materiaal bevatten dat eigendom is van Apple en/of licentiegevers van Apple en onder de bescherming valt van de toepasselijke eigendomsrechtelijke bepalingen en andere wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, en dat u dergelijke informatie of dergelijk materiaal uitsluitend zult gebruiken in overeenstemming met het toegestane gebruik van genoemde diensten, uitsluitend op een manier die verenigbaar is met de voorwaarden van deze licentie en waarbij de intellectueeleigendomsrechten van andere fabrikanten of Apple niet worden geschonden. Geen enkel onderdeel van de diensten mag worden gereproduceerd, in welke vorm of op welke wijze dan ook. U stemt erin toe de diensten niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, in gebruik te geven, te ve...
Diensten. 6.1 Onder "dienstverlener" wordt in dit artikel verstaan: DIS3BUTION NV. Onder "Cliënt" wordt in dit artikel verstaan: een (rechts)persoon die diensten en apparatuur van de dienstverlener ter beschikking krijgt.
Diensten. 20.1. Dit artikel bevat specifieke bepalingen voor door Netafim NL te verrichten Diensten voor Opdrachtgever. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in dit artikel voorrang boven de overige bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
Diensten. 1.1 Wanneer er geen specifieke schriftelijke overeenkomst voor de benodigde Diensten bestaat die door beide partijen is ondertekend, gelden de bepalingen van deze overeenkomst telkens wanneer de Klant Dell inschakelt om diensten te leveren. Alle te leveren diensten worden beschreven in een of meer van de volgende documenten: (i) een beschrijving van de diensten of de documenten voor de geldende diensten zoals beschreven in de documenten voor de geldende diensten op http://www.euro.dell.com/Dienst- descriptions ('Dienstenbeschrijvingen'); (ii) elk onderling overeengekomen ’statement of work’ ('SOW'); (iii) een formulier met de technische vereisten van de Klant zoals ingevuld door de Klant en akkoord bevonden door Dell voor Custom Factory Integration/CFI ('Formulier technische specificaties'), voor zover van toepassing (de Diensten). De documenten die worden beschreven bij (i), (ii) en
Diensten 

Related to Diensten

Algemeen A. De Apple software en alle software van andere fabrikanten, de documentatie, de interfaces, het materiaal, de lettertypen en de gegevens bij deze licentie, hetzij in “read only”-geheugen of op enig ander medium of in enige andere vorm (gezamenlijk de “Apple software” genoemd), worden aan jou in licentie gegeven, niet verkocht, door Apple Inc. (“Apple”), uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze licentie. Apple en/of licentiegevers van Apple behouden het eigendomsrecht met betrekking tot de Apple software en behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn toegekend.
Mitchell Hutchins obligation to pay compensation to PaineWebber as agreed upon pursuant to this paragraph 4 is not contingent upon receipt by Mitchell Hutchins of any compensation from the Fund or Series. Mitchell Hutchins shall advise the Board of any agreements or revised agreements as to compensation to be paid by Mitchell Hutchins to PaineWebber at their first regular meeting held after such agreement but shall not be required to obtain prior approval for such agreements from the Board.
Kramer shall maintain and make available for inspection by the DISTRICT and its auditor’s accurate records of all of its costs, disbursements and receipts with respect to any work under this Agreement. Such inspections may be made during regular office hours at any time until six (6) months after the final payments under this Agreement are made to KRAMER.
Geral A. O software Apple e qualquer software de terceiro, documentação, interfaces, conteúdo, fontes e todos os dados que acompanhem esta Licença, em memória apenas para leitura, em qualquer outro meio físico ou em qualquer outra forma (coletivamente o “Software Apple”) são licenciados, não vendidos, a você pela Apple Inc.(“Apple”) para serem utilizados sob os termos desta Licença. A Apple e/ ou seus licenciadores retêm a propriedade do software Apple e reservam todos os direitos não concedidos expressamente a você.
Friedman Dated: February 15, 2000 ------------------------------------------ W. Russell Ramsey
Mrs Smith's Bakery of Spartanburg, LLC Relevant Sub-clause of Section 3.2(a) of Pledge and Amount Maturity Date Obligor Security Agreement NONE.
Campbell Telecopy: (410) 659-2701 if to Spinco: Abacus Innovations Corporation Telecopy: with a copy (which shall not constitute notice) to: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP One Rodney Square 920 N. King Street Wilmington, DE 19801 Attention: Robert B. Pincus, Esq. Telecopy: (302) 434-3090 or to such other address or telecopy number and with such other copies, as such Party may hereafter specify for that purpose by notice to the other Party. Each such notice, request or other communication shall be effective (a) on the day delivered (or if that day is not a Business Day, on the first following day that is a Business Day) when (i) delivered personally against receipt or (ii) sent by overnight courier, (b) on the day when transmittal confirmation is received if sent by telecopy (or if that day is not a Business Day, on the first following day that is a Business Day), and (c) if given by any other means, upon delivery or refusal of delivery at the address specified in this Section 7.
Morris Nichols, Arsht & Tunnell LLP, special Delaware counsel to the Bank, the Transferor and the Issuer, shall have furnished to the Underwriters a written opinion, addressed to the Underwriters and dated the Closing Date, in form and substance satisfactory to the Underwriters, substantially to the effect that:
ROBERTS By: /s/ Terence P. Gallagher Name: Terence P. Gallagher
Schneider Donald W. Schneider, Chairman Kathy Tripp /s/ Robert M. Sweeney -------------------------- ------------------------------- Robert M. Sweeney, Secretary