Clinical Supplies Sample Clauses

Clinical Supplies odesláním Smlouvy k uveřejnění znečitelněny. S ohledem na uvedené Strany souhlasí s xxx, že Zadavatel před uveřejněním zajistí ochranu osobních údajů (včetně jména a příjmení, jakéhokoliv typu identifikačních údajů, dat narození, adres bydliště, telefonních čísel, bankovních účtů apod.) jakékoli fyzické osoby zmíněné ve Smlouvě v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a znečitelní zejména počet Subjektů hodnocení zařazených do Studie, plánovaná data zahájení a ukončení Studie uvedená ve Smlouvě, jakož i jakoukoliv důvěrnou informaci Zadavatele anebo vztahující se ke Studii obsaženou v Protokolu Studie a rozpočtu Studie, které tvoří nedílné součásti Smlouvy, anebo v pojistné smlouvě Zadavatele (za předpokladu, že taková pojistná smlouva je součástí Smlouvy).
Clinical Supplies. As applicable for the Protocol, Sponsor shall make available sufficient quantities of Study Drug free of charge to carry out the Study, it being understood that Institution and Principal Investigator shall take responsibility for and reasonable steps to maintain appropriate records and assure appropriate supply, handling, storage, distribution and usage of the Study Drug and any other Sponsor provided materials, including but not limited to equipment, in accordance with the Protocol and any applicable laws and regulations relating thereto. Delivery of the Study Drug and of any other materials provided by Sponsor, will be provided at the Sponsor’s reasonable expense. Institution and Principal Investigator will not use for any other purpose or conduct any other research activities with the Study Drug provided under this Agreement or the materials provided under this Agreement than that stated in the Protocol. All unused Study Drug and Sponsor provided materials will be returned to Sponsor by Institution or Principal Investigator at the conclusion of the Study, or upon earlier termination of this Agreement, unless written authorization to destroy or retain them is given by Sponsor. If authorization to destroy unused Study Drug or Sponsor provided material is given, Institution or Principal Investigator shall provide Sponsor with documentation of the method of destruction. Sponsor shall own all right, title and interest in any and all material purchased or provided at the expense of Sponsor under this Agreement. Institution through its Pharmacy shall secure that the disposing of the Study Drug is in full compliance with the applicable legal regulations and guidelines of good pharmacy practice as laid down in Decree No. 84/2008 Coll. . In this connection, Institution and/or Principal Investigator shall provide Sponsor with at least the name of the pharmacistand business name and address of the pharmacy, as appropriate, no later than 15 days before the commencement of the Study at the Institution. Sponsor may use the provided information only for the purpose of the Study. osobních údajů (včetně jména a příjmení, jakéhokoliv typu identifikačních údajů, dat narození, adres bydliště, telefonních čísel, bankovních účtů apod.) jakékoli fyzické osoby zmíněné ve Smlouvě v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a znečitelní zejména počet Subjektů hodnocení zařazených do Studie, plánovaná data zahájení a ukončení Studie uvedená ve Smlouvě, jakož i jakoukol...
Clinical Supplies. As applicable for the Protocol, Sponsor shall make available sufficient quantities of Study Drug free of charge to carry out the Study, it being understood that Provider and Principal Investigator shall take responsibility for and reasonable steps to maintain appropriate records and assure appropriate supply, handling, storage, distribution and usage of the Study Drug and any other Sponsor or CRO provided materials, including but not limited to equipment, in accordance with the Protocol and any applicable laws and regulations relating thereto. Provider and Principal Investigator will not use for any other purpose or conduct any other research activities with the Study Drug provided under this Agreement or the materials provided under this Agreement than that stated in the G. Strany berou na vědomí, že tato smlouva musí být dle zákona 340/2015 Sb. (O registru smluv) povinně publikována. Strany souhlasí, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle sekce 5, odstavec 1 tohoto zákona provede Poskytovatel bez zbytečného odkladu, avšak ne vice jak 20 dní po jejím uzavření. CRO poskytne Poskytovateli bez zbytečného odkladu konečnou xxxxx dokumentů určených ke zveřejnění schválených Zadavatelem (v redigované podobě). Ani Zadavatel ani Hlavní zkoušející nejsou oprávněni zveřejnit tuto smlouvu, pokud tak Poskytovatel neučiní ve stanoveném termínu (jak je uvedeno výše). V takovém případě CRO převezme odpovědnost za zveřejňování a za doručení potvrzení dalším stranám. H. Poskytovatel xx xxxx povinnen splnit podmínky nezbytné pro doručení potvrzení o zveřejnění ze strany správce registru take dalším stranám. I. Strany rozumí, že informace tvořící obchodní tajemství stran a další informace, které nejsou podrobeny povinnosti xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx smlouva odeslána ke zveřejnění. Z tohoto důvodu se strany dohodly, že před zveřejněním musí Zadavatel a CRO zajistit ochranu osobních údajů (zahrnující křestní jméno, příjmení, jakýkoliv typ identifikačních čísel, data narození, adresy, telefonní čísla, bankovní účty, atd.) každého jednotlivce uvedeného ve smlouvě v souladu s platnými zákony na ochranu soukromí a zaslepí, zejména a pokud se týká počtu Subjektů hodnocení, plánovaného data začátku a konce Studie stanovené ve smlouvě, jakož I všechny důverné informace Zadavatele a/nebo vztahující se ke Studii uvedené v protokolu studie, a rozpočet studie, které tvoří nedílnou součást smlouvy, a/nebo podmínek pojištění klinických studií Zadavatele (tehdy a d...
Clinical Supplies. Subject to the terms of this Agreement, Isconova shall manufacture and supply to Genocea all Licensed Adjuvants required for the Manufacture of Clinical Supplies necessary for Clinical Trials and all other Development activities, including pre-clinical research. The terms of supply of Clinical Supplies pursuant to this Section are set forth in Exhibit C-2.
Clinical Supplies. Unity shall be entitled to order quantities of Clinical Materials and Licensed Compound for use in clinical trials and for development purposes (e.g., stability studies and other analytical purposes) in accordance with the terms of this Section 1.2.
Clinical Supplies. 4.1 Unless otherwise specified in a Project Exhibit to this Agreement, Corcept will supply the clinical investigators with Study Drugs and other clinical drug supplies as are agreed upon by Scirex and Corcept for the timely completion of the Projects, and will direct the shipment of any such supplies to the location indicated by Scirex, within a reasonable time after receipt of notification from Scirex of the need for any such clinical
Clinical Supplies. Notwithstanding any provision in this Agreement to the contrary, Chiron shall have no obligation to pay any royalty to Cubist for any Licensed Products distributed by Chiron for use in any clinical study conducted by Chiron under this Agreement, including without limitation, Territory Specific Studies, clinical studies for Proposed Indications and Medical Affairs Studies. * CONFIDENTIAL TREATMENT REQUESTED: MATERIAL HAS BEEN OMITTED AND FILED WITH THE COMMISSION
Clinical Supplies. Immtech shall manufacture or cause to be manufactured all Clinical Supplies of Product for the Development Program, including the completion of pre-clinical work and human clinical trials. Immtech’s choice of such Third Party contract manufacturer(s) for the Product, and the terms and conditions of such manufacturing and supply agreement(s) for the Product, shall be subject to reasonable prior review by the Development Committee (which includes the reasonable input of Par).
Clinical Supplies. As applicable for the Protocol, Sponsor shall make available sufficient quantities of Study Drug free of charge to carry out the Study and undertake to deliver all Study Drug directly to the Institution´s pharmacy ÚVN. Institution and Principal Investigator shall take responsibility for and reasonable steps to maintain appropriate records and assure appropriate supply, handling, storage, distribution and usage of the Study Drug and any other Sponsor provided materials, including but not limited to equipment, in accordance with the Protocol and any applicable laws and regulations relating thereto. Institution and Principal Investigator will not use for any other purpose or conduct any other research activities with the Study Drug provided under this Agreement or the materials provided under this Agreement than that stated in the Protocol. All unused Study Drug and Sponsor provided materials will be returned to Sponsor by Institution or Principal Investigator at the conclusion of the Study, or upon earlier termination of this Agreement. Sponsor shall own all right, title and interest in any and all material purchased or provided at the expense of Sponsor under this Agreement. Institution and/or Principal Investigator shall secure that the disposing of the Study Drug is in full compliance with the applicable legal regulations and guidelines of good pharmacy practice as laid down in Decree No. 84/2008 Coll. For this purpose Institution and/or Principal Investigator shall enter into a legally binding agreement with an appropriately qualified pharmacist. In this connection, Institution and/or Principal Investigator shall provide Sponsor with at least the name and address of the pharmacist, including name of a leading pharmacist, as appropriate, no later than 15 days before the commencement of the Study at the Institution. Sponsor may use the provided information only for the purpose of the Study. 12.
Clinical Supplies. For clinical supplies, Teva shall deliver to Alexza a Purchase Order for the required quantities of the Product. The Parties will mutually agree on a delivery date of clinical supplies, which will depend on the special requirements (e.g., dose strength, labeling, and packaging) and Teva’s demand priority with respect to then-existing Teva orders under this Section 6.14.